Годишен извештај за финансиското работење на ЈП Македонска радио телевизија во 2012 година

02.06.2014 10:26

Извештајот може да го преземете на следниот ЛИНК