Експанзија на трговски центри

12.12.2013 19:17

Нови светски брендови надофат на македонските купувачи. Во изминативе 3 години експанзија на трговски центри и големи маркети. Зголеменaта конкуренција треба да ги намали цените-велат економистите. Очекуваат многубројните продажни центри да понудат иновации во продажбата и начините на доставување.

Нови светски брендови надофат на македонските купувачи. Во изминативе 3 години експанзија на трговски центри и големи маркети. Зголеменaта конкуренција треба да ги намали цените-велат економистите. Очекуваат многубројните продажни центри да понудат иновации во продажбата и начините на доставување.

Отворањето трговски центри значи и отворање на нови работни места, новите работни места поттикнуваат исплата на плати и надоместоци со што економијата расте,а со тоа и стандардот на луѓетовели Јован Пејковски, универзитетски професор.

7 нови трговски центри во Скопје донесоа купувачи од Косово, Албанија, и од Јужна Србија.

Овој тренд се случи како комбинација од неколку фактори. Првиот е како директен резултат на напорите на Владата за привлекување  странски инвестиции. Значителен дел од новите трговски центри се странски инвестиции. Второ трговските се форма која на инвеститорот му нуди брза зараборувачка  со минимален ризик – објаснува Љупка Наумовска, односи со јавност и маркетинг компанија

Во третото тримесечје од 2013 година езголемена понудатана пазарот за 13.4%,аконкуренцијата за 12.8%.

Наташа Јанчиќ