Ќе се градат 30–ина винарии, се продава државен имот

16.12.2013 15:23

На 31 локација ќе се градат винарии. Државата распиша објава за отуѓување градежно неизградено земјиште по пат на електронско наддавање. Во Кавадарци се продаваат три градежни парцели, во Неготино 17 , а во Росоман 11 парцели. Почетната цена е 61 денар за квадратен метар. Пријавите за учество на тендерот се доставуваат до 16-ти јануари наредната година. Условите се објавени во дневниот печат и на интернет страницата на Министерството за транспорт и врски. Целта е да се привлечат што поголем број инвеститори во винарскиот бизнис .

 

Сузана Фиданска-Стоевска 

На 31 локација ќе се градат винарии. Државата распиша објава за отуѓување градежно неизградено земјиште по пат на електронско наддавање. Во Кавадарци се продаваат три градежни парцели, во Неготино 17 , а во Росоман 11 парцели. Почетната цена е 61 денар за квадратен метар. Пријавите за учество на тендерот се доставуваат до 16-ти јануари наредната година. Условите се објавени во дневниот печат и на интернет страницата на Министерството за транспорт и врски. Целта е да се привлечат што поголем број инвеститори во винарскиот бизнис .

 

Сузана Фиданска-Стоевска