Eлектронски увид и преглед на радиодифузната такса

21.08.2014 14:30

Се известуваат граѓаните обврзници за плаќање на радиодифузната такса дека отсега можат да го користат е-Даночниот сервис на УЈП за да можат да вршат електронски увид во евиденцијата и во прегледот на своите платени и неплатени решенија за РДТ.

Постапката на регистрација за електронските сервиси за РДТ е бесплатна за граѓаните (не е потребен дигитален сертификат). 

Регистрирајте се на следниот ЛИНК