Оглас за ко-финансирање на земјоделците

26.12.2013 13:15

До 15-ти идниот месец задругите и земјоделците можат да аплицираат за субвенции за механизација и опрема. Критериум за добивање на средствата е - прв дојден прв услужен.

За земјоделска опрема и механизација за житни и индустриски култури,максималната субвенција по корисник е до 4,5 милиони денари.

За овие култури фармерите треба да имаат површина од  најмалку еден ипол,а за тутунот половина хектар.

До 15-ти идниот месец задругите и земјоделците можат да аплицираат за субвенции за механизација и опрема. Критериум за добивање на средствата е - прв дојден прв услужен.

За земјоделска опрема и механизација за житни и индустриски култури,максималната субвенција по корисник е до 4,5 милиони денари.

За овие култури фармерите треба да имаат површина од  најмалку еден ипол,а за тутунот половина хектар.

Финансиската поддршка се исплаќа со ко-финансирање во висина од 50 проценти од вредноста на инвестицијата.

За млад земјоделец проценот е 55, 60 за  подрачја со ограничени можности,и 75 проценти за недостапни рурални заедници.

Еден барател може да поднесе едно барање или најмногу 2 по различни мерки.

Земјоделецот не смее почне со инвестицијата пред потпишувањето на Договорот со платежната Агенција.