О Д Л У К A За изведувачи и композиции кои не се прифатени односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции по третиот квартален конкурс за 2014 година

18.11.2014 17:13

Врз основа на член 51 став 2 алинеја 11 од Статутот на ЈРП Македонска Радио Телевизија бр. 02-3717/1 од 07.06.2013 година ( пречистен текст),  и  член 20 став 1 од Закон за поддршка на домашната музичка продукција (Службен весник на РМ бр.119/2013), а во врска со објавениот трет квартален конкурс објавен на 30.06.2014 година, Работоводниот орган на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје, на ден 14.11.2014 година 2014 година ја донесе следната:

 

 

О Д Л У К  А

За изведувачи и композиции кои не се прифатени односно се одбиени на  конкурсот за создавање на нови композиции 

 

 

Член 1

Работоводниот орган на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА-Скопје, врз основа на доставениот Извештај бр.02-6935/9 од 12.11.2014 година на Комисијата која одлучуваше по конкурсот за поддршка на домашната музичка продукција во третиот квартал од 2014 година во состав Ванчо Димитров (претседател), Марко Коловски, Јошко Бошковски, Васка Наумова-Томовска, Авни Алиу, Симеон Иванов-Канго и Лилјана Автовска, со кој се врши исправка на извештај за ОДБИЕНИ композиции на конкурсот за трет квартал бр.6935/6 од 31.10.2014 година, 

 ДОНЕСЕ Одлука со која НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ, односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции следните изведувачи односно композиции од третиот објавен квартален конкурс за 2014 година од 30.06.2014 година, и тоа:

 

Категорија „ТАЛЕНТИ“:

Забавна музика

1.    МИКИ СЕКУЛОВСКИ како изведувач на композицијата „Лоша лекција“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Алексиќ, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ, Кавадарци.

2.    ЉУПКА НАЈДАНОВСКА, како изведувач на композицијата „Се плашев “, автор на музика и аранжман Дарко Илиевски автор на текст Лазар Цветкоски, продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје.

3.    ИЛИНА ЛАЗАРЕВСКА (група БАРБАРЕЛА) како изведувач на композицијата Лаги и вистини”, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски Принц, продуцент на аудио и  видеозапис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ – Скопје.

4.    МИКИ СЕКУЛОВСКИ како изведувач на композицијата „По навика“, автор

      на музика, текст и аранжман Зоран Алексиќ, продуцент на аудио и видео запис

      СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ, Кавадарци

5.    ДИМОВСКИ РИСТО како изведувач на композицијата:“Сенко моја“ автор на музика и аранжман Христијан Петковиќ, автор на текст Соња Василевска, продуцент на аудиозапис СИТИ САУНД ДООЕЛ  Скопје и продуцент на видеозапис КАТ ПРОДУКЦИЈА – 23 ДООЕЛ Битола.

6.    НАТАЛИЈА СЛАВЕВА  како изведувач на композицијата: “Фала што те нема“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ и автор на текст Ксенија Николова, продуцент на аудио и видеозапис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ – Кавадарци.

7.     МИКИ СЕКУЛОВСКИ како изведувач на композицијата: “Заминувај“, автор на   музика, текст и аранжман Зоран Алексиќ, продуцент  на аудио и видеозапис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ – Кавадарци.

8.     ЗОРАН ИЛИЕВ како изведувач на композицијата: “Ако не ми требаш“  автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент  на аудио и видеозапис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ – Кавадарци

9.    ИЛИЈА МИТРЕВ како изведувач на композицијата:“Дај ми“, автор на музика,  текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент  на аудио и видеозапис СКАЈ АЈ  ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ, Кавадарци

10. АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА како изведувач на композицијата:“Ми зеде се“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Александра Јанева,  продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ,  Кавадарци.

11. ИВАН РАДЕНОВ како изведувач на композицијата „Се што допрев“, автор на музика, текст и аранжман КРИСТИЈАН ГАБРОВСКИ, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис ФАБРИКА  ПРОДУКЦИЈА  ДОО  Скопје.

12. ПЕТАР САРКАЊАЦ како изведувач на композицијата „Гледај во себе” , автор на музика и аранжман Петар Саркањац, автор на текст Јован Саркањац, продуцент на аудио запис и видео запис КТ ФИЛМ И МЕДИА Битола

13. МИРОСЛАВ БОШКОВСКИ како изведувач на композицијата „Сега и секогаш”, автор на музика и текст Мирослав Бошковски, автор на аранжман Гоце Симоновски, продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје

14. МИРОСЛАВ БОШКОВСКИ како изведувач на композицијата „Како се чуствуваш”, автор на музика и текст Мирослав Бошковски, автор на аранжман Гоце Симоновски, продуцент на аудио и видеозапис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје

 

Народна музика

 

1.    РАТКО РИСТЕВСКИ како изведувач на композицијата: “Крилја на љубовта“, автор на музика и аранжман Миле Барбаровски, автор на текст Огнен Неделковски, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис К – ТИМ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ – Скопје

2.    РАТКО РИСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „Лена Галена”, автор на музика и аранжман Миле Барбаровски, автор на текст Огнен Неделковски, продуцент на аудиозапис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеозапис  К-ТИМ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

 

Категорија „АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ“:

 

Забавна музика:

1.    ФИЛИП ЈОРДАНОВСКИ како изведувач на композицијата: „Без тебе“, автор на музика и аранжман Владимир Дојчиновски, автор на текст Ристо Самарџиев, продуцент на аудио запис ОХРИД ФЕСТ-ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

2.    ЛЕНА ЗАТКОСКА, како изведувач на композицијата “Повторно твоја“, автор на музика и аранжман Владимир Дојчиновски, автор на текст Ристо Самарџиев, продуцент на аудио запис ОХРИД ФЕСТ-ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

3.    АЛЕКСАНДАР БЕЛОВ, како изведувач на композицијата“Знам како е “,автор на музика и аранжман Јован Јованов, автор на текст Александар Белов, продуцент на аудиозапис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеозапис ДФП ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

4.    ЈАНЕ ДУНИМАГЛОСКИ како изведувач на композицијата „“Празен ден “, автор на музика и аранжман Андријана Јаневска, автор на текст Вероника Стојановска, продуцент на аудиозапис Гиновски ДООЕЛ-Скопје, продуцент на видеозапис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

5.    КОНСТАНТИН КАРЕВ,  како изведувач на композицијата „Последен ден“, автор на музика и аранжман Ѓорѓи Вацев, автор на текст Томе Таушанов, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ-Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

6.    КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата: „Верувам“, автор на музика и аранжман Ѓорги Вацев, автор на текст Константин Карев, продуцент на аудиозапис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

7.    ДОНИ МАРЏИЕВ како изведувач на композицијата: „Сега си моја“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

8.    ДОНИ МАРЏИЕВ како изведувач на композицијата „Оди по мене”, автор на музика и аранжман Дамјан Лазаров, автор на текст Ана Пандевска, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА  ДОО Скопје

 

Народна музика:

 

1.    КАТЕРИНА БРЕЗЕВА како изведувач на композицијата “Проклета туѓина “, автор на музика и аранжман Горјан Стојановски, автор на текст Катерина Брезева, продуцент на аудиозапис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео  запис  ДФП ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

2.    ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ како изведувач на композицијата “Моја да бидеш“,  автор на музика, текст и аранжман Тоде Спасовски, продуцент на аудио и видеозапис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје

3.     АНЕТА МИЦЕВСКА како изведувач на композицијата “Пак ќе погрешам“, автор на музика и аранжман Дарко Јовчевски, автор на текст Елвир Мекиќ, продуцент на аудиозапис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ – Скопје и продуцент на видеозапис Д.Ф.П. ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

4.    Владимир Комненовски (СКОПСКИ БОЕМИ) како изведувач на композицијата „Старосватица”, автор на музика, текст и аранжман Владимир Комненовски, продуцент на аудиозапис ВМА БРОДХЕРС, продуцент на видео запис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје

 

Категорија „ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ“:

 

Забавна музика:

1.    ЃОРЃИ ЃОРЧЕВ како изведувач на композицијата „“Sвезда што сјае“, автор на музика Григор Копров, автор на текст Борче Димитров, автор на аранжман Владимир Дојчиновски, продуцент на аудиозапис ОХРИД ФЕСТ-ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ, продуцент на видеозапис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

2.    БИЛЈАНА ДОДЕВА-ХРИСТОВА.како изведувач на композицијата „Не барај ме“, автор на музика и аранжман Давид Димовски, автор на текст Билјана Додева-Христова, продуцент на аудио запис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеозапис  ДФП ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

3.    НАТАША МИЈАТ КРСТЕВСКА како изведувач на композицијата “Нешто за себе“ автор на музика и аранжман Иле Спасев, автор на текст Даниела Хаџи-Тоневска, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, прродуцент на видеозапис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

4.    АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ (Група БАРБАРЕЛА) како изведувач на композицијата “Робови на парите“, автор на музика текст и аранжман Александар Ристовски Принц, продуцент на аудио и видео запис  АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

5.    СТЕВЧЕ ЌИРОСКИ како изведувач на композицијата “Виножито“, автор на музика, текст и аранжман Стевче Ќироски, продуцент на аудио и видео запис  АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

6.    СТЕВЧЕ ЌИРОСКИ како изведувач на композицијата “Ангел си ти“, автор на музика, текст и аранжман Стевче Ќироски, продуцент на аудио и видео запис  АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

7.    СТЕВЧЕ ЌИРОСКИ како изведувач на композицијата “Топло, ладно“, автор на музика, текст и аранжман Стевче Ќироски, продуцент на аудио и видео запис  АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

8.    ЗОРАН ТРПКОВ - ГРУПА РОК АГРЕСОРИ како изведувач на композицијата “Земи ме“, музика, текст и аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видеозапис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

9.    АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ (група БАРБАРЕЛА) како изведувач на композицијата “Во гнездо на змеј“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ-Скопје,

10. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ како изведувач на композицијата „Со краток фитил“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ - Скопје,

11. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ (група БАРБАРЕЛА) како изведувач на композицијата „Алиса“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео  запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ - Скопје,

12. НАДЕ ТАЛЕВСКА  како изведувач на композицијата „Колку може да боли љубовта“, автор на музика и аранжман Александар Масевски, автор на текст Билјана Пашариковска, продуцент на аудио запис МАСИВ СКАЈ МЈУЗИК ДООЕЛ, продуцент на видеозапис 3Д ПРОЕКТ СТУДИО ДОО Скопје.

13. БОЈАНА АТАНАСОВСКА како изведувач на композицијата “Овој миг е наш“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски  продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје и продуцент на видеозапис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

14. ГРУПА РОК АГРЕСОРИ како изведувач на композицијата “Вале“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ – Скопје

15. ГРУПА РОК АГРЕСОРИ како изведувач на композицијата “Ангели“  автор на музика, текст и аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ – Скопје                         

16. ГРУПА РОК АГРЕСОРИ како изведувач на композицијата “Јас знам ништо незнам“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ  Скопјe

17. СТЕВЧЕ ЌИРОСКИ како изведувач на композицијата “Осудена“, автор на музика, текст и аранжман Стевче Кироски, продуцент на аудио и видеозапис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ  Скопје

18. НИНА ЈАНЕВА како изведувач на композицијата „Прости ми“, автори на музика и аранжман Тамара Тодевска и Роберт Билбилов (ко-автори), автор на текст Нина Јанева,  продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје.

19. БИЛЈАНА ДОДЕВА ХРИСТОВА како изведувач на композицијата „Никој нема да дознае“, автор на музика и текст Билјана Додева Христова, автор на аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис Д.Ф.П.ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопјe

      20.АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ (група БАРБАРЕЛА) како изведувач на  компо-зицијата „ 2 Гитари“ ,автор на музика текст и аранжман Александар Ристовски Принц, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

21. ДРАГАН ВЕЛИЧКОВСКИ ТАЈЗИ  како изведувач на композицијата „Дај ми амо сон“, автор на музика и текст Драган Величковски, автор на аранжман Иван Јованов, продуцент на аудиозапис  ИНОВАТИВА ГРУП ДОО СКОПЈЕ и продуцент на видео запис  ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

22. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ (група БАРБАРЕЛА)  како изведувач на композицијата „Барбарела“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје .

23. МАЈА ГРОЗДАНОВСКА ПАНЧЕВА како изведувач на песната “Ноќи без крај“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудиозапис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ и продуцент на видео запис  ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ.

24. ДАРКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата „Никој како ти“, автор на музика и аранжман Лазар Цветковски, автор на текст Магдалена Цветковска, продуцент на аудио и видеозапис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ

25. ИСКРА ТРПЕВА АРСОВСКА  како изведувач на композицијата „Сакаш да знам“, автор на музика, текст и аранжман и Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ и продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ.

26. БОЈАН ТРАЈКОВСКИ  како изведувач на композицијата „Еве пак”, автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје.

27. ЃОРГИ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „Побарај ме” , автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио запис БАГИ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје, продуцент на видео запис АВАРД ФИЛМ И  ВИДЕО ДООЕЛ Скопје

28. МАГДАЛЕНА ЦВЕТКОВСКА како изведувач на композицијата „Стари рани”, автор на музика и аранжман Лазар Цветковски, автор на текст Магдалена Цветковска, продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје

29. НАТАША МИЈАТ КРСТЕВСКА како изведувач на композицијата „Нешто за себе” , автор на музика и аранжман Иле Спасев, автор на текст Даниела Хаџи-Тоневска, продуцент на аудиозапис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеозапис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

Народна музика:

 

1.    АНЕТА НАКОВА како изведувач на композицијата „Немам веќе сила“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА  ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

2.    АНЕТА НАКОВА  како изведувач на композицијата „Опа нина нина нај“ автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудиозапис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис  ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

3.    БЛАГА ПЕТРЕСКА КОНТРАДЕНКО, како изведувач на композицијата “Студена солза“, автор на музика и аранжман Миле Барбаровски, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје

4.    ЕЛЕНА МИРЧЕВСКА ВЕЛЕВСКА  како изведувач на композицијата „Црно и бело“, автор на музика и аранжман Горјан Стојановски, автор на текст Елена Мирчевска, продуцент на аудио запис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис ИНТВ АС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид

5.    НОВИЦА ВАСИЛЕВСКИ како изведувач на композицијата „Меракот ќе остане”, автор на музика, текст и аранжман Горјан Стојановски, продуцент на аудиозапис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ДФП ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

6.    ТАТЈАНА ЛАЗАРЕВСКА како изведувач на композицијата „Во љубовта веруваш”, автор на музика и аранжман Горјан Стојановски, автор на текст Ирена Стојановска, продуцент на аудиозапис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеозапис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

 

Категорија „ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ“:

 

Забавна музика

1.    РИСТО АПОСТОЛОВ - ВОДОЛИЈА како изведувач на композицијата “Изгубени комети“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и видеозапис КАРТЕР ФИЛМ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

2.    РИСТО АПОСТОЛОВ - ВОДОЛИЈА како изведувач на композицијата “Нашите сни“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и видеозапис КАРТЕР ФИЛМ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

3.    РИСТО АПОСТОЛОВ - ВОДОЛИЈА како изведувач на композицијата “Љубовна песна“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и видеозапис КАРТЕР ФИЛМ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

4.    РИСТО АПОСТОЛОВ - ВОДОЛИЈА како изведувач на композицијата “Кога и како“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и видео запис КАРТЕР ФИЛМ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

5.    МАЈА ВУКИЧЕВИЌ како изведувач на композицијата „Сега ми требаш”, автор на музика, текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на аудио запис МАСИВ СКАЈ МЈУЗИК ДООЕЛ, продуцент на видео запис 3Д ПРОЕКТ СТУДИО ДОО

6.    ЃОКО ТАНЕВСКИ како изведувач на композицијата „Како некогаш” автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДОО-Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО-Скопје

7.    ТОНИ ПЕТКОВСКИ И ТАМАРА ТОДЕВСКА како изведувачи на композицијата “Промена“, автор на музика и аранжман Роберт Билбилов, автор на текст Тони Петковски, продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ СКОПЈЕ.

8.    ЕЛВИР МЕКИЌ како изведувач на композицијата „Мрзим љубав“, автор на музика и аранжман Јован Јованов, автор на текст Елвир Мекиќ, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис Д.Ф.П. ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

9.    ЕЛВИР МЕКИЌ како изведувач на композицијата „Ја те волим свеједно“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Елвир Мекиќ, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис Д.Ф.П. ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

10. МАРКО МАРИНКОВИЌ - СЛАТКАРИСТИКА како изведувач на композицијата „Дали ке се омажиш за мене“, автор на музика и текст Марко Маринковиќ, автор на аранжман Иван Јованов, продуцент на аудио  запис ИНОВАТИВА ГРУП ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис Д.Ф.П. ФЛУКС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

11. ДИМИТАР АНДОНОВСКИ  како изведувач на композицијата „Простено ти е се”, автор на музика и аранжман Лазар Цветковски, автор на текст Магдалена Цветковска, продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје

 

Категорија „ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ“:

 

1.    АНА ПАНДЕВСКА како автор на текст на композицијата „Бела“ автор на музика и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје.

2.    КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „Денот во градинка“, продуцент на аудиозапис СТУДИО ПОДРУМОТ Скопје

3.    КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „Весели цветови“, продуцент на аудиозапис СТУДИО ПОДРУМОТ Скопје

4.    КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор автор на музика, текст и аранжман на композицијата „За книгата“, продуцент на аудиозапис СТУДИО ПОДРУМОТ Скопје

5.    КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор автор на музика, текст и аранжман на композицијата „Другар со вас“, продуцент на аудиозапис СТУДИО ПОДРУМОТ Скопје

6.    КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „Опасни игри “, продуцент на аудио запис СТУДИО ПОДРУМОТ Скопје

7.    КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор на музика,текст и аранжман на ко,позицијата изведувач на композицијата „Водата-три состојби“,  продуцент на аудиозапис СТУДИО ПОДРУМОТ Скопје .

8.    КРИСТИЈАН ЛУКАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „Пролетен рокенрол“,  продуцент на аудио запис СТУДИО ПОДРУМОТ Скопје

9.    ДАМЈАН ЛАЗАРОВ како автор на музика и аранжман на  композицијата „Рок стар”, автор на текст Ана Пандевска, продуцент на аудиозапис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје

 

 

Категорија „КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРААТ СЕМЕЈНИТЕ  ВРЕДНОСТИ ВО ОПШТЕСТВОТО ИЛИ МНОГУДЕТНИТЕ СЕМЕЈСТВА“

 

Народна музика

1.    ЕЛЕНА МИРЧЕВСКА ВЕЛЕВСКА како изведувач на композицијата „Моето семејство“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ПЛАН Б ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

2.    ВЛАТКО АЛЕКСОВСКИ како изведувач на композицијата „Куме крштевај“, автор на музика Влатко Алексовски, автор на текст Орце Зафировски, автор на аранжман Сашо Митковски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

Категорија „КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА“

 

1.  ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ  како изведувач на композицијата “Македонија- света, вечна, древна, исконска“, автор на музика, текст и аранжман    Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио запис БАГИ КОМУНИКАЦИИ ДООЕЛ ЕКСПОРТ ИМПОРТ Скопје и продуцент на видео запис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ

2.  АЛЕКСАНДАР БЕЛОВ за композицијата „Македонијо низ срца векуваш“, автор на  музика, аранжман и текст Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА  ДООЕЛ Скопје и  продуцент на видео запис  ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

3.    ИСКРА ТРПЕВА АРСОВСКА  како изведувач на композицијата „Светлост се крева“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ  Скопје и  продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ.

4.    ЃОКО ТАНЕСКИ  како изведувач на композицијата „Свети Наум”, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски Принц, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопje.

5.    ДАМЈАН ЛАЗАРОВ за композицијата „Љубовта не спојува”, автор на музика и аранжман Дамјан Лазаров, автор на текст Ана Пандевска, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје,продуцент на видео запис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

Категорија „ЅВЕЗДИ“:

 

1.    ЕФТО ПУПИНОВСКИ

2.    НОКАУТ

3.    НАУМЕ ПЕТРЕСКИ 

4.    ДНK

5.    ВЛАТКО ЛОЗАНОВСКИ

 

Член 2

 

            Одлуката веднаш по донесувањето да се објави на веб страницата на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје.

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Врз основа на член 3 од Законот за поддршка на домашна музичка продукција, а со цел потикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, ЈРП Македонска Радиотелевизија со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс, секоја година ќе финансира создавање на 200 нови комопзиции.

Со Решение број 02-569/5 од 11.04.2014 година, Работоводниот орган на ЈРП МРТ Скопје утврди Листа од која се избираат членови на Комисија за избор по конкурс за создавање на нови композиции, а согласно Законот за поддршка на домашна музичка продукција.

Врз основа на член 16 од Законот, по случаен избор (лотариски систем) се изврши избор од Листата на членови и со Одлука број 02-6827/2 од 08.10.2014 година Работоводниот орган на ЈРП МРТ ја формира Комисијата за избор по конкурс која ќе учествува во постапка за одлучување по конкурс објавен во 30.06.2014 година, а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција.

Комисијата во состав Ванчо Димитров (претседател), Марко Коловски, Јошко Бошковски, Васка Наумова-Томовска, Авни Алиу, Симеон Иванов-Канго и Лилјана Автовска ја започнаа својата работа во рок од два часа по извршениот избор.

Комисијата констатирала дека на конкурсот објавен во месец јуни 2014 година до неговиот истек  аплицирале вкупно 143 изведувачи.

По преслушувањето на композициите и разгледувањето на пријавите со потребните документи Комисијата до Работоводниот орган на ЈРП МРТ достави Извештај Бр.02-6935/1 од 16.10.2014 година, Извештај Бр.6935/3 од 27.10.2014 година,  Извештај Бр.02-6935/4 од 27.10.2014 година, Извештај Бр.02- 6935/5 од 31.10.2014 година, Извештај Бр.02 - 6935/6 од 31.10.2014 година, Извештај 02-6935/9 од 12.11.2014 година, Извештај 02-6935/10 од 12.11.2014 година.

Согласно Извештајот број 02-6935/9 од 12.11.2014 година за композициии кои не се прифатени на третиот квартален конкурс односно се одбиени, Работоводниот орган на ЈРП МРТ Скопје во законски утврдениот рок одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

                                                           

 

ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје

                                                                                            Работоводен орган