Играна серија

МАКЕДОНСКИ НАРОДНИ ПРИКАЗНИ

Понеделник- Петок, 11:45

Не пропуштајте ги најубавите приказни извадени од неисцрпното македонско културно творештво.

Секој викенд, премиерно на Македонската телевизија.

Актерска екипа: Шенка Колозова, Владимир Дојчиновски, Гоце Тодоровски, Ванчо Петрушевски, Александар Микиќ и други...

Сценарио: Шенка Колозова, Розета Арсова, Татјана Ласковска

Камера: Здравко Петрушевски, Александар Касапинов

Режија: Миле Грозданоски, Томислав Алексов