Извештај за реализација за добиени средства во вториот квартален конкурс за 2014 година од Законот за поддршка на домашната музичка продукција

26.12.2014 15:28

Извештајот задолжително се доставува до архивата на МРТ, а можете да го испратите и во електронска форма на следната e-mail адреса: suzenikolovska@live.com

Документот може да го преземете на следниот ЛИНК