Нови девет месеци за откуп на дворното место

06.01.2014 18:53

Дополнителен рок за откуп на дворното место по едно евро за квадратен metaр добија граѓаните. Откако по завршувањето на претходниот рок до декември 2012 беа формирани близу 2000 предмети, Владата реши да им даде шанса на оние што не го сторија тоа. Како ја дочекале оваа вест,  забележа нашата камера... И во  празнични денови домаќините љубезно не пречекаа. Тие што веќе го приватизирале имотот ја поздравија оваа одлука

Ни се доверија и другите што го пропуштиле  претходниот рок

Дополнителен рок за откуп на дворното место по едно евро за квадратен metaр добија граѓаните. Откако по завршувањето на претходниот рок до декември 2012 беа формирани близу 2000 предмети, Владата реши да им даде шанса на оние што не го сторија тоа. Како ја дочекале оваа вест,  забележа нашата камера... И во  празнични денови домаќините љубезно не пречекаа. Тие што веќе го приватизирале имотот ја поздравија оваа одлука

Ни се доверија и другите што го пропуштиле  претходниот рок

Рокот беше продолжуван на двапати. Вицепремиерот Ставревски ја најавува можноста за откуп на земјиштето под објект по оваа симболична цена и онаму каде што нема донесено детален урбанистички план или друг акт со кој се дефинира градежната парцела

Тоа ќе значи дека ќе склучуваат договор за закуп, по што ќе биде утврден надоместокот за закуп , од кој 20 проценти ќе одат во државната каса , а 80 проценти во касата на општината каде што се наоѓа земјиштето.   

Фиљана Кока