Зголемен прометот во индустријата

17.08.2013 22:55

Прометот во индустријата во периодот јануари-јуни годинава, во однос на истиот период лани, е зголемен за 6,9 проценти. Во јуни годинава во однос на јуни минатата година прометот во индустријата е зголемен за 14,9 проценти, објави денеска Државниот завод за статистика.

Прометот во индустријата во периодот јануари-јуни годинава, во однос на истиот период лани, е зголемен за 6,9 проценти. Во јуни годинава во однос на јуни минатата година прометот во индустријата е зголемен за 14,9 проценти, објави денеска Државниот завод за статистика.

500108349859

Остварениот промет во индустријата на домашниот пазар во јуни годинава споредено со истиот месец лани бележи  опаѓање од 6,3 проценти, а реализираниот промет на странските пазари  се зголемил за 27,7 проценти.

Гледано по сектори, прометот во индустријата во секторот „рударство и вадење камен“ во јуни годинава во однос на јуни 2012 година, е на исто ниво, а во секторот „преработувачка индустрија“ бележи пораст од 15,8 проценти.

Според главните индустриски групи, прометот бележи пораст кај „енергијата за 53,4 проценти, „интермедијарни производи, освен енергија“ за 1,9 проценти, „капиталните производи“ за 67,2 проценти и кај „нетрајни производи за широка потрошувачка“ за 9,9 проценти. Опаѓање е евидентирано кај трајните производи за широка потрошувачка за 19,6 проценти.

Прометот во индустријата во јуни во однос на мај годинава е намален за 5,1 процент.