ОДЛУКА за изведувачи и композиции кои не се прифатени, односно се одбиени на четвртиот конкурс од 2014-та година за создавање на нови композиции

03.02.2015 15:36

                                                                        

Врз основа на член 51 став 2 алинеја 11 од Статутот на ЈРП Македонска Радио Телевизија бр.02-3717/1 од 07.06.2013 година ( пречистен текст)  и  член 20 став 1 од Закон за поддршка на домашната музичка продукција (Службен весник на РМ бр.119/2013, а во врска со објавениот прв квартален конкурс од 12.04.2014 година, Работоводниот орган на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје, на ден 30.01.2015 година ја донесе следната:

 

 

О Д Л У К  А

ЗА ИЗВЕДУВАЧИ И КОМПОЗИЦИИ КОИ НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ

ОДНОСНО СЕ ОДБИЕНИ НА КОНКУРСОТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА НОВИ КОМПОЗИЦИИ

 

 

Член 1

Работоводниот орган на Јавното радиодифузно претпријатие МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА врз основа на доставениот Извештај бр.02-184/4 од 28.01.2015 година, од Комисијата која одлучуваше по конкурс за подршка на домашната музичка продукција во четвртиот квартал од 2014 година, во состав Робертино Саздов (претседател), Сузана Стефановска, Радица Митиќ, Цане Петров и Благоја Здравковски

ДОНЕСЕ Одлука со која НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ, односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции следните изведувачи/автори односно композиции од четвртиот објавен квартален конкурс за 2014 година од 27.09.2014 година, и тоа:

 

Категорија „ТАЛЕНТИ“:

 

Забавна музика:

 

1.    ИЛИНА ЛАЗАРЕВСКА како изведувач на композицијата „ЛАГИ И ВИСТИНИ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристевски Принц, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДАР АРП.

 

2.    ЕМИЛИЈА ГИЕВСКА како изведувач на композицијата „ПИЈАНИ ОД ЉУБОВ“, автори на музика Драган Таневски и Стефче Грозданов, автор на текст Драган Таневски, автор на аранжман Стефче Грозданов, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА.

 

3.    ИВАН МАМУЧЕВСКИ како изведувач на композицијата „ДОЈДИ НЕКОГАШ“, автор на музика и аранжман Андријана Јаневска, автор на текст Вероника Стојановска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ  ДООЕЛ, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП СКОПЈЕ.

 

4.    АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА како изведувач на композицијата „МИ ЗЕДЕ СЕ“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Александра Јанева, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

5.    АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА како изведувач на композицијата „СЕГА ТЕ САКАМ“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Рената Кралевска, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

6.    ЗОРАН ИЛИЕВ како изведувач на композицијата „АКО НЕ МИ ТРЕБАШ“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ, продуцент на видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

7.    ШПЕНД ЉАТИФИ како изведувач на композицијата „ЈАС И ТИ“, автор на музика Шпенд Љатифи, автор на текст Мирсад Абаз, автор на аранжман Ветон Вејсели, продуцент на аудио запис ЏУБОКС ГРУП ДОО, продуцент на видео запис ЏУБОКС ГРУП ДОО.

 

8.    ЉИНДОН БЕРИША автор на музика и аранжман Ветон Вејсели, автор на текст Линдон Бериша, продуцент на аудио запис Ветон Вејсели, продуцент на видео запис РЕЏАИЛ ШАБАНИ.

 

 

Народна музика

 

1.    ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА како изведувач на композицијата „БРОДОВИ“, автор на музика и аранжман Тодор Трајчевски, автор на текст Драган Таневски, продуцент на аудио запис ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ, продуцент на видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА.

 

 

Категорија „АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ“:

 

Забавна музика

 

1.    МИКИ СЕКУЛОВСКИ како изведувач на композицијата „ПО НАВИКА“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Алексиќ, продуцент на аудио запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ, продуцент на видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ.

 

2.    САРА КОСТАДИНОВСКА како изведувач на композицијата „БУМЕРАНГ“, автор на музика и аранжман Гаро Тавитијан, автор на текст Сара Костадиновска, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

3.    КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата „ИСКУПУВАЊЕ“, автор на музика и текст Константин Карев, автор на аранжман Ѓорги Вацев, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП.

 

4.    КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата „ВЕРУВАМ“, автор на музика и аранжман Ѓорги Вацев, автор на Константин Карев автор на текст Константин Карев, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП.

 

5.    КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата „ЗГУСНАТ НЕСПОКОЈ“, автор на музика и текст Константин Карев, автор на аранжман Ѓорги Вацев, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП.

 

6.    АЛЕКСАНДРА МИХОВА како изведувач на композицијата „ТИ СИ САМО СОН“, автор на музика и аранжман Андријана Јаневска, автор на текст Вероника Стојановска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП.

 

7.    САРА КОСТАДИНОВСКА како изведувач на композицијата „СИ ЗАЉУБИВ“, автор на музика и текст Сара Костадиновска, автор на аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

8.    ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата „СЕГА СИ МОЈА“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.

 

 

Народна музика

 

1.    ТАЊА ЈОВАНОВСКА како изведувач на композицијата „ПЛАЧЕТЕ ОЧИ МОИ“, автор на музика, текст и аранжман Златко Миладиновски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

2.    ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ како изведувач на композицијата „СУДБО БЕЛА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио запис ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ, продуцент на видео запис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје.

 

 

Категорија „ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ“:

 

Забавна музика

 

1.    ИСКРА ТРПЕВА како изведувач на композицијата „САКАМ ДА ЗНАМ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.

 

2.    ЉУПКА НАЈДАНОВСКА како изведувач на композицијата „СЕ ПЛАШЕВ“, автор на музика и аранжман Дарко Илиевски, автор на текст Лазар Цветковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

3.    ДАРКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата „НИКОЈ КАКО ТИ“,автор на музика и аранжман Лазар Цветковски, автор на текст Магдалена Цветковска, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

4.    МАГДАЛЕНА ЦВЕТКОВСКА- ЕНА како изведувач на композицијата „СТАРИ РАНИ“, автор на музика и аранжман Лазар Цветковски, автор на текст Магдалена Цветковска, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

5.    МАЈА ВУКИЧЕВИЌ како изведувач на композицијата „СЕГА МИ ТРЕБАШ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на аудио запис МАСИВ СКАЈ МЈУЗИК ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ТОМАТО ДООЕЛ Скопје.

 

6.    ГРУПА „АЈ КЈУ“ како изведувач на композицијата „БЕЗТЕЖИНСКА СОСТОЈБА“, автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

7.    ГРУПА „АЈ КЈУ“ како изведувач на композицијата „КОЛКУ ПАТИ“, автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ

 

8.     ДОНИ МАРЏИЕВ како изведувач на композицијата „ЈАС И ТИ“, автор на музика, текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АКВАРИУС ДИЗАЈН ДОО Скопје.

 

9.     ДОНИ МАРЏИЕВ како изведувач на композицијата „ЗАСЕКОГАШ“, автор на музика, текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АКВАРИУС ДИЗАЈН ДОО Скопје.

 

10.   ЈАНЕ ДУНИМАГЛОСКИ како изведувач на композицијата „ПРАЗЕН ДЕН“, автор на музика и аранжман Андријана Јаневска, автор на текст Вероника Стојановска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДАР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

11.   ИГОР МИТРОВИЌ како изведувач на композицијата „САМ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Митевски, продуцент на аудио  запис МАСИВ СКАЈ МЈУЗИК ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ДФП ТОМАТО ДООЕЛ Скопје.

 

12.   СТЕВЧЕ ЌИРОСКИ како изведувач на композицијата „АНГЕЛ СИ ТИ“, автор на музика, текст и аранжман Стевче Ќироски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

13.   НАТАША МИЈАТ КРСТЕВСКА како изведувач на композицијата „ДАЈ МИ ДА“, автор на музика Кокан Пандиловски, автор на текст Наташа Мијат Крстевска, автор на аранжман Трајко Симоновски, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис МЕЛЕМ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

14.  НАТАША МАЛИНКОВА како изведувач на композицијата „УБАВО Е“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

15.  АРТА МЕМЕДИ како изведувач на композицијата „SI TI“ („КАКО ТИ“), автор на музика и аранжман Бенјамин Ајрулахи, автор на текст Арта Мемеди, продуцент на аудио и видео запис АВАНТГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

 

16.  НАДЕ ТАЛЕСКА како изведувач на композицијата „НЕМАМ СИЛА“ автор на музика, текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на аудио запис МАСИВ СКАЈ МЈУЗИК ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис 3Д ПРОЕКТ СТУДИО ДОО.

 

 

Народна музика

 

1.    АНЕТА НАКОВСКА како изведувач на композицијата „ГРЕВОВИ“, автор на музика и аранжман Сашо Младеновски, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио запис ИНТВ АУ ПРОД. ДООЕЛ, продуцент на видео запис ИНТВ АУ ПРОД. ДООЕЛ ОХРИД.

 

2.    ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ како изведувач на композицијата „ИЛИНА“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Рудан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА.

 

3.    АДРИЈАНА АЛАЧКА како изведувач на композицијата „ЕДЕН ЧЕКОР“, автор на музика и аранжман Игор Димовски, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА.

 

4.     ИБУШ ИБРАИМОСКИ како изведувач на композицијата „НАЈЛИЧНА МОМА“, автор на музика, текст и аранжман Тоде Спасовски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД.

 

5.    ИБУШ ИБРАИМОСКИ како изведувач на композицијата „ВЕЧЕН БОЕМ“, автор на музика, текст и аранжман Тоде Спасовски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД.

 

6.    МИЛИЦА КУЗМАНОВСКА како изведувач на композицијата „ДОВИДУВАЊЕ“, автор на музика и аранжман Дарко Илиевски, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА.

 

7.     ПЕТАР НЕЧОВСКИ како изведувач на композицијата „ДРАГИ МОИ СПОМЕНИ СТАРИ“, автор на музика Димитриј Павлевски, автор на текст Верка Арнаудова, автор на аранжман Славко Ристески, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

8.    ПЕТАР НЕЧОВСКИ како изведувач на композицијата „САМО ЕДНО МИ Е ВАЖНО“, автор на музика и аранжман Славко Ристески, автор на текст Огнен Неделковски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

9.    ИРЕНА СПАСОВСКА  како изведувач на композицијата „ДОБРО УТРО УБАВ МОЈ“, автор на музика Ирена Спасовска, автор на текст Борче Нечовски, автор на аранжман Николче Мицевски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз- извоз Охрид.

 

10.  КАТЕРИНА БРЕЗЕВА И ГРУПА „СОНАТА“ како изведувач на композицијата „ПРОКЛЕТА ТУЃИНА“, автор на музика, текст, аранжман Горјан Стојановски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА.

 

11.  АРИЈАН АСЛАНАЈ (ГРУПА „ОРХИДЕЈА“) како изведувач на композицијата „ME LE RAHAT“ („ОСТАВИ МЕ НА МИРА“), автор на музика, текст и аранжман Аријан Асланај, продуцент на аудио и видео запис АВАНТГАРДЕ ААЉ ДОО Скопје.

 

Категорија „ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ“

 

            Забавна музика

 

1.    ЗОРАН ТРПКОВ како изведувач на композицијата „АНГЕЛИ“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДАР АРП.

 

2.    ЗОРАН ТРПКОВ како изведувач на композицијата „ЈАС ЗНАМ, НИШТО НЕЗНАМ“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДАР АРП.

 

3.    ЕЛВИР МЕКИЌ како изведувач на композицијата „ДО ПОСЛЕДЕН ЗДИВ“, автор на музика, текст и аранжман Иван Јованов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.

 

4.    ДИМИТАР АНДОНОВСКИ како изведувач на композицијата „САМО ТИ“, автор на музика и аранжман Лазар Цветковски, автор на текст Магдалена Цветковска, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

5.    АВНИ АЛИЈИ како изведувач на композицијата „PA TY S`JETOJ“ („БЕЗ ТЕБЕ НЕ СЕ ЖИВЕЕ“), автор на музика Грамос Алији, автор на текст Авни Алији, автор на аранжман Грамос Алији и Авни Алији, продуцент на аудио и видео запис АВАНТГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

 

6.    ЃОКО ТАНЕСКИ  како изведувач на композицијата „ИЛЈАДА ПРИЧИНИ“, автор на музика, текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС и продуцент на видео запис КУМЕВ БРОТХЕРС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

 

Народна музика

 

1.    СУЗАНА СПАСОВСКА како изведувач на „СЕ ШТО НЕКОГАШ СОНУВАВ“,автор на музика Гоце Џуклески, автор на текст Симона Џуклеска, автор на аранжман Сашо Ливрински, продуцент на аудио запис СЕНАТОР МЈУЗИК ДООЕЛ Битола, продуцент на видео запис

 

2.    АЛИ БАЈРАМ како изведувач на композицијата „БЛИСКУ БЕВМЕ ДО СВРШУВАЧКА“, автор на музика, текст и аранжман Али Бајрам, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ, продуцент на аудио запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ.

 

3.    НИНКО ВЕЛИЧКОВСКИ како изведувач на композицијата „САМО СРЦЕВО ГО ИМАМ“, автор на музика, текст и аранжман Дарко Јовчевски, продуцент на аудио запис  ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО, Скопје.

 

4.    МАРЈАН КОЦЕВ  како изведувач на композицијата „ЛИЧНА ЈАНА“, автор на музика и аранжман Милан Завков, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз- извоз Охрид.

 

 

Категорија „ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ“:

 

1.    ПЕТАР МЛАДЕНОВСКИ како автор на музика, текст и аранжман на  композицијата “КОШАРКАРИ“, продуцент на аудио запис ГОЦЕ СИМОНОВСКИ ТП МИЛАНОВ РЕКОРДС, Тетово, продуцент на видео запис “ФОКУС ПОКУС"

 

2.    ХРИСТИАН ПЕТКОВИЌ  како автор на музиката и аранжманот на  композицијата “МУЗИЧКА ФАМИЛИЈА“, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ СКОПЈЕ, продуцент на видео запис ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, УСЛУГИ И ТРГОВИЈА.

 

3.    АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА  како автор на музиката и аранжманот на  композицијата “СОНЦЕ И ДОЖД“, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

4.    БОРЧЕ ШАБАНОСКИ како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „МОЈАТА МАЈКА“, продуцент на аудио и видео запис ЛУНА ПАРК ДООЕЛ Скопје.

 

5.    ДАМЈАН ЛАЗАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „ДАРКО“, продуцент на аудио и видео запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС.

 

6.    ВЕСНА ВАЛЕНТЕ како автор на музика и текст на композицијата „МАНЕКЕНКА“, автор на аранжман Златко Попчевски, продуцент на на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Скопје.

 

7.    ВЕСНА ВАЛЕНТЕ како автор на текст на композицијата „СУПЕРМЕН“, автор на музика и аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Скопје.

 

8.    ДАМЈАН ЛАЗАРОВ  како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „СИТЕ ДЕЦА“, продуцент на аудио запис  ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, Скопје.

 

9.    ДАМЈАН ЛАЗАРОВ  како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „РОК СТАР“, продуцент на аудио запис  ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, Скопје.

 

10.  ДАМЈАН ЛАЗАРОВ  како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „БЕЛА“, продуцент на аудио запис  ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, Скопје.

 

Категорија „КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРААТ СЕМЕЈНИТЕ  ВРЕДНОСТИ ВО ОПШТЕСТВОТО ИЛИ МНОГУДЕТНИТЕ СЕМЕЈСТВА“:

 

1.    ЕЛЕНА ВЕЛЕВСКА како изведувач на композицијата „МОЕТО СЕМЕЈСТВО“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис АУДИО ГЛОБАЛ МЈУЗИК, продуцент на видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

 

 

Категорија: КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРА ИСТОРИЈАТА НА  МАКЕДОНИЈА

 

1.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „МАКЕДОНЈА, СВЕТА, ДРЕВНА, ВЕЧНА, ИСКОНСКА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио запис ИНТЕР МЕДИА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје.

 

2.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „ЗА МАКЕДОНИЈА“ автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио запис ИНТЕР МЕДИА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје.

 

3.    АЛЕКСАНДАР БЕЛОВ како изведувач на композицијата „МАКЕДОНИЈО НИЗ СРЦА ВЕКУВАШ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

4.    МАРЈАН СТОЈАНОВСКИ како изведувач на композицијата „НАША МАКЕДОНИЈО“, автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио запис АУДИО ГЛОБАЛ МЈУЗИК, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.

 

5.    ИСКРА ТРПЕВА како изведувач на композицијата „СВЕТЛОСТ СЕ КРЕВА“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.

 

6.    БОБАН ЦАНЕВСКИ како изведувач на композицијата „ЈАНИЧАРИ“, автор на музика и текст Орце Гелевски, автор на аранжман Тодор Трајчевски, продуцент на аудио  и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ.

 

7.    (Изведувач не е наведен) на композицијата “ЗЕМЈАТА НА ИЛИНДЕН” автор на музика Христо Христоски, автор на текст Миодраг Врчаковски, автор на аранжман (не е наведено), продуцент на аудио запис (не е наведено), продуцент на видео запис (не е наведено)

 

 

Категорија „ЅВЕЗДИ“:

 

1.    БЛАГА ПЕТРЕСКА КОНДРАТЕНКО

 

2.    СИЛВАНА МУЧИЌ ПЛЕВНЕШ, ВЛАТКО ПЛЕВНЕШ

 

3.    ВЛАТКО ЛОЗАНОСКИ

 

4.    НАУМ ПЕТРЕСКИ

 

5.    АЛИ БАЈРАМ

 

 

Член 2

 

Одлуката веднаш по донесувањето да се објави на веб страницата на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Врз основа на член 3 од Законот за подршка на домашна музичка продукција, а со цел потикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, ЈРП Македонска Радиотелевизија со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс, секоја година ќе финансира создавање на 200 нови комопзиции.

Со Решение број 02-569/5 од 11.04.2014 година, Работоводниот орган на ЈРП МРТ Скопје утврди Листа од која се избираат членови на Комисија за избор по конкурс за создавање на нови композиции, а согласно Законот за подршка на домашна музичка продукција.

Врз основа на член 16 од Законот по случаен избор(лотариски систем) се изврши избор од Листата на членови и со Одлука број 02-184/2 од 12.01.2015 година на Работоводниот орган на ЈРП МРТ ја формира Комисијата за избор по конкурс која ќе учествува во постапка за одлучување по конкурс објавен на 27.09.2014 година, а согласно Законот за подршка на домашната музичка продукција.

Комисијата е во состав Робертино Саздов (претседател), Сузана Стефановска, Радица Митиќ, Цане Петров и Благоја Здравковски.

По преслушувањето на композициите и разгледувањето на пријавите со потребните документи Комисијата до Работоводниот орган на ЈРП МРТ достави Извештај 02-184/4 од 28.01.2015 година со предлог и мислење за НЕ ПРИФАЌАЊЕ на композиции.

Согласно Извештајот број 02-184/4 од 28.01.2015 година, Работоводниот орган на ЈРП МРТ Скопје во законски утврдениот рок согласно член 20 од Законот за поддршка на домашна музичка продукција, одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

 

 

                                                                                        Работоводен орган на

ЈРП Македонска радиотелевизија Скопје