Културно туристички информатор за Јануари 2014г

09.01.2014 14:14

Најава за културни настани во Јануари 2014
 
-Вевчански карневал - од 10 до 14 јануари - Вевчани
-Фестивал на храна и вино - 13 januari - Стар Дојран
-Традиционален Василичарски Карневал Мислешево - с.Мислешево Струга
-Пивтијада - 19јануари - Крива Паланка
-Водици - 19 јауари - Македонија
-Ратевски карневал "Бамбурци" - 20 јануари - Берово
 
 

Најава за културни настани во Јануари 2014
 
-Вевчански карневал - од 10 до 14 јануари - Вевчани
-Фестивал на храна и вино - 13 januari - Стар Дојран
-Традиционален Василичарски Карневал Мислешево - с.Мислешево Струга
-Пивтијада - 19јануари - Крива Паланка
-Водици - 19 јауари - Македонија
-Ратевски карневал "Бамбурци" - 20 јануари - Берово