Предлог- закон за изменување и дополнување на Законот за поддршка на домашната музичка продукција

11.03.2015 12:02

Предлог- законот за изменување и дополнување на Законот за поддршка на домашната  музичка продукција може да го преземете на следниот ЛИНК