Одлука за изведувачи односно композиции кои не се прифатени односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композции за првиот квартален конкурс во 2015 година

15.05.2015 15:31

Врз основа на член член 66 став 1 алинеја 10 од Статутот на ЈРП Македонска Радио Телевизија бр. 01-765/1 од 30.01.2015 година  и  член 20 став 1 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција (Службен весник на РМ бр.119/2013), а во врска со првиот квартален конкурс од 2015 година, објавен на 30.12.2014 година, Директорот на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје, на ден 08.05.2015 година ја донесе следната:

 

 

О Д Л У К  А

ЗА ИЗВЕДУВАЧИ И КОМПОЗИЦИИ КОИ НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ

ОДНОСНО СЕ ОДБИЕНИ НА КОНКУРСОТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА НОВИ КОМПОЗИЦИИ

 

 

Член 1

Директорот на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радио-телевизија Скопје врз основа на доставениот Извештај бр.20-2159/8 од 28.04.2015 година, и Измена на Извештајот број 20-2159/11 од 07.05.2015 година од Комисијата која одлучуваше по конкурс за поддршка на домашната музичка продукција во првиот квартал од 2015 година, во состав Методија Автовски (претседател), Марко Коловски, Лилјана Автовска, Васка Наумова, Дритон Сулејмани, Никола Фириев  и Јошко Бошковски

ДОНЕСЕ Одлука со која НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ, односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции следните изведувачи односно автори и композиции од првиот квартален конкурс за 2015 година, објавен на 30.12.2014 година, и тоа:

 

 

Категорија „ТАЛЕНТИ“:

 

Забавна музика:

 

1.    ВИОЛЕТА ЈОВАНЏИКОВА како изведувач на композицијата „БИДИ ФЕР“, автор на музика и аранжман Иле Спасов, автори на текст Иле Спасов и Виолета Јованџикова, продуцент на аудио запис ЏУБОКС ГРУП ДОО Скопје,  продуцент на видео запис ЏУБОКС ГРУП ДОО Скопје.

 

2.    ВАЛЕРИ ДИМОВСКА како изведувач на композицијата „ИЗГУБЕНО Е СЕ“, автори на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Валери Димовска, продуцент на аудио запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ  КАВАДАРЦИ продуцент на  видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ  КАВАДАРЦИ.

 

3.    ГРУПА АКУСТИКО (ЈАНЕ ХАЏИ НАУМОВСКИ) како изведувач на композицијата „ИМА ЛИ ОЧИ“, автор на музика,текст и аранжман Јане Хаџи Наумовски, продуцент на аудио запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ КАВАДАРЦИ, продуцент на видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ КАВАДАРЦИ..

 

4.    ИГОР БОГДАНОСКИ како изведувач на композицијата „ОД КАДЕ ТИ“, автор на музика и текст Соња Јанакиевска, автор на аранжман Златко Миладиновски, продуцент на аудио и видео запис МУНЛАЈТ ДОО Скопје.

 

5.    ЛИДИЈА АТАНАСОВСКА како изведувач на композицијата „ДРУГО ИМЕ НА ЉУБОВТА“, автор на музика Лидија Атанасовска, автор на текст Огнен Неделковски, автор на аранжман Ангел Ќосев,  продуцент на аудио запис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис БОТИЧЕЛИ АРТ ДООЕЛ Скопје.

 

6.    БОРО ОПАРОВ како изведувач на композицијата „МОЖАМ“, автор на музика и текст Слободан Неделковски, автор на аранжман Стевче Грозданов, продуцент на аудио запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје,  продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

7.    МАРИО ЈЕЛИЌ – ДВА БОНА  како изведувач на композицијата „ВРАТИ ГО “, автор на музика, текст и аранжман Марио Јелиќ, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРД ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРД ДООЕЛ Скопје.

 

8.    ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ како изведувач на композицијата „МЕРАКОТ ЌЕ ОСТАНЕ “, автор на музика, текст и аранжман Горан Стојановски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРД ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

9.    САЊА ПЕТКОВСКА како изведувач на композицијата„Во љубовта верувам “, автор на музика и аранжман Љупчо Чедомирски, автор на текст Горан Стојановски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

10.  НАТАЛИЈА ДАНАИЛОВА како изведувач на композицијата„СЕ ЗА ТЕБЕ “, автор на музика и текст Весна Малинова Бабамова, автор на аранжман Филип Динев, продуцент на аудио запис МСол РЕКОРДС, продуцент на видео запис МСОЛ РЕКОРДС.

 

11.  АНЕТА РИСТОВА како изведувач на композицијата„РАСТОПИ МЕ “, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Анета Ристова, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК  ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

12.  БОБАН ЦАНЕВСКИ како изведувач на композицијата„ЗАСЕКОГАШ “, автор на музика Орце Гелевски, автор на текст Борче Нечовски, автор на  аранжман Николче Мицевски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид.

 

13.  ИВАНА КИТАНОВСКИ како изведувач на композицијата„МОЈА СУДБИНА “, автор на музика, текст  и  аранжман Никола Автовски, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

14.  ВИОЛЕТА ПАНДОВСКА како изведувач на композицијата„ГОЛТКА ЉУБОВ “, автор на музика, текст  и  аранжман Никола Автовски, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

15.  ЈОВАН САРКАЊАЦ  како изведувач на композицијата„ГЛЕДАЈ ВО СЕБЕ “, автор на музика Петар Саркањац автор на текст Јован Саркањац, автор на  аранжман Петар Саркањац, продуцент на аудио запис КТ ФИЛМ И МЕДИА ДООЕЛ Битола, продуцент на видео запис КТ ФИЛМ И МЕДИА ДООЕЛ Битола.

 

16.  ЕМИЛИЈА ГИЕВСКА  како изведувач на композицијата „ ПИЈАНИ ОД ЉУБОВ “, автор на музика Стевче Грозданов и Драган Таневски, автор на текст Драган Таневски, автор на аранжман Стевче Грозданов,  продуцент на аудио запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео запис  ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

17.  ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ  како изведувач на композицијата „ УТЕХА “, автор на музика Тодор Трајчевски, автор на текст Драган Таневски, автор на аранжман Тодор Трајчевски, продуцент на аудио запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје,

18.  ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА како изведувач на композицијата „ БРОДОВИ “, автор на музика Тодор Трајчевски, автор на текст Драган Таневски, автор на аранжман Тодор Трајчевски, продуцент на аудио запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје,

 

19.  БЕЊАМИН АЈРУЛАХУ како изведувач на композицијата „ БОЛ МИ “, автор на музика Харис Ајрулаху, автор на текст Бењамин Ајрулаху, автор на аранжман Харис Ајрулаху, продуцент на аудио запис АВАНГАРДЕ ААЉ  Скопје, продуцент на видео запис  АВАНГАРДЕ ААЉ Скопје,

 

 

Категорија „АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ“:

 

 

1.    ДОНИ МАРЏИЕВ  како изведувач на композицијата „ЗАСЕКОГАШ“, автор на музика, текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

2.    ДОНИ МАРЏИЕВ  како изведувач на композицијата „ЈАС И ТИ“, автор на музика, текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

3.    ДАЛИБОР ГОШИЌ  како изведувач на композицијата „ВРЕМЕ ЛЕЧИ СЕ“, автор на музика,текст и аранжман Далибор Гошиќ, продуцент на аудио запис РОСА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ДРУШТВО ЗА ФИЛМСКА ПРОДУКЦИЈА ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

4.    АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА  како изведувач на композицијата „СЕГА ТЕ САКАМ“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Рената Кралевска, продуцент на аудио запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ КАВАДАРЦИ, продуцент на видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ КАВАДАРЦИ.

 

5.    АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА  како изведувач на композицијата „МИ ЗЕДЕ СЕ“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Александра Јанева,  продуцент на аудио запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ КАВАДАРЦИ, продуцент на видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ КАВАДАРЦИ.

 

6.    МИКИ  СЕКУЛОВСКИ како изведувач на композицијата „ПО НАВИКА“, автор на музика, текст и аранжман  Зоран Алексиќ, продуцент на аудио запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ КАВАДАРЦИ продуцент на видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ КАВАДАРЦИ.

 

7.    ВИКТОР АПОСТОЛОВСКИ како изведувач на композицијата „ФЕНОМЕН“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Виктор Апостоловски, продуцент на аудио запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ КАВАДАРЦИ продуцент на видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ КАВАДАРЦИ.

 

8.    САРА МЕЈС (САРА КОСТАДИНОВСКА) како изведувач на композицијата „СИ ЗАЉУБИВ“, автор на музика и текст Сара Мејс, автор на аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје.

 

9.    САРА МЕЈС (САРА КОСТАДИНОВСКА) како изведувач на композицијата „НАЈ НАЈ НАЈСРЕЌНА“, автор на музика и текст Сара Мејс, автор на аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје.

 

10.  АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА како изведувач на композицијата „СОЛЗА ЗА КРАЈ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио запис ИНТЕРМЕДИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје.

 

11.  ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата „„НЕМА ДА МОЖАМ“, автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

 

12.  ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата „ЕДНА ЉУБОВ“, автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

 

13.  ДЕЈАН НИКОЛОСКИ како изведувач на композицијата „ЗЕМЈА ДАЛЕЧНА“, автор на музика и аранжман Сашо Велков,автор на текст Орце Зафировски,  продуцент на аудио запис и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид.  

 

14.  ЉУПЧО ЃОРГИЕВ како изведувач на композицијата „КОЛКУ БОЛИ ЉУБОВТА“, автор на музика,текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски,  продуцент на аудио запис ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз С     копје, продуцент на  видео запис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ експорт импорт Скопје.

 

15.  ПЕТАР НЕЧОВСКИ како изведувач на композицијата „ДРУГАРИ МОИ СПОМЕНИ СТАРИ“, автор на музика Димитри Павлески, автор на текст Верка Арнаудова, автор на аранжман Славко Ристески, продуцент на аудио и видео запис  ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид.

 

16.  Група НОТА како изведувач на композицијата „НЕМОЈ ДА МЕ ПРЕДАДЕШ“, автор на музика и аранжман Игор Христов, автор на текст  Огнен Неделковски, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

17.  РУСА ЈАНКУЛОСКА како изведувач на композицијата „ЛУДОСТ И ГРЕВ“, автор на музика, текст и аранжман Фотинула Паскова, продуцент на аудио запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид и продуцент на видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

18.  ПЕТАР НЕЧЕВСКИ како изведувач на композицијата „САКАЈ МЕ ЗАСЕКОГАШ“, автор на музика и аранжман Славко Ристески, автор на текст Петар Нечевски, продуцент на аудио запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид и продуцент на видео запис  ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

 

19.  ДАЛИБОР ЃОШИЌ како изведувач на композицијата „ДАЈТЕ ЕДНА СТАРА“, автор на музика, текст и аранжман Далибор Ѓошиќ,  продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис  ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

20.  ДАЛИБОР ЃОШИЌ како изведувач на композицијата „ОД НАВИКА“, автор на музика, текст и аранжман Далибор Ѓошиќ,  продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје  и продуцент на видео запис  ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

21.  ГРАМОС АЉИЈИ  како изведувач на композицијата „ТИ МИ ДАВАШ ЖИВОТ“, автор на музика Грамос Аљији,автор на текст Мендерес Љумани и автор на аранжман Вулнет Ибраими, продуцент на аудио и видео запис  АВАНГАРДЕ ААЉ ДОО Скопје.

 

22.  ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА ТОЛЕВСКА како изведувач на композицијата „НЕМА СМИСЛА“, автор на музика, текст и аранжман Борчо Димитров,  продуцент на аудио запис ОХРИД ФЕСТ ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ Скопје, продуцент на видео запис  ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

23.  БОРЧО ДИМИТРОВ како изведувач на композицијата „СПРЕМАЈ СЕ ЗА КРАЈ“, автор на музика, текст и аранжман Борчо Димитров,  продуцент на аудио запис ОХРИД ФЕСТ ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ Скопје, продуцент на видео запис  ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО  Скопје.

 

24.  БОРЧО ДИМИТРОВ како изведувач на композицијата „ПАК ЛИ ПО СТАРО“, автор на музика, текст и аранжман Борчо Димитров,  продуцент на аудио запис ОХРИД ФЕСТ ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ Скопје, продуцент на видео запис  ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО  Скопје.

 

25.  БОРЧО ДИМИТРОВ како изведувач на композицијата „ПРЕГРНИ МЕ БЕЗ ПРИЧИНА“, автор на музика, текст и аранжман Борчо Димитров,  продуцент на аудио запис ОХРИД ФЕСТ ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ Скопје, продуцент на видео запис  ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО  Скопје.

 

26.  ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ како изведувач на композицијата „СВИРИ МИ ВИОЛИНО“, автор на музика, текст и аранжман Горјан Стојановски,  продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис  ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

27.  БОЈАН СТОЈКОВ како изведувач на композицијата „ЕДЕН ДЕН“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Бојан Стојков, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРД ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис  ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРД ДООЕЛ Скопје,

 

28.  ТОНИ АПОСТОЛОВИЌ како изведувач на композицијата „ВО НАШИТЕ ВЕНИ“, автор на музика, текст и аранжман Блаже Темелков, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ДООЕЛ  Скопје, продуцент на видео запис  ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.

 

29.  КИРИЛ МИТОСКИ како изведувач на композицијата „ЕЈ ГОСПОЃИЦЕ МЛАДА“, автор на музика и аранжман  Дарко Илиевски, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио запис ВЕБСПОТ ДОО  Скопје, продуцент на видео запис  ВЕБСПОТ ДОО  Скопје.

 

30.  ДАНИЕЛ СТОЈМАНОВСКИ (ДАНИЕЛ ДАНИ) како изведувач на композицијата „МОЖЕВ ДА БИДАМ“, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Даниел Стојмановски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

31.  ГОРАН НАУМОСКИ како изведувач на композицијата „УБАВО ЗВУЧИ ЗАРЕМ НЕ“, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Горан Наумоски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

32.  ХРИСТИЈАН ДИМИТРИЕВСКИ  како изведувач на композицијата „ОПА НИНА НИНАНА НАЈ“, автор на музика и текст  Кристијан Габроски, автор на аранжман Христијан Димитриевски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

33.  ХРИСТИЈАН ДИМИТРИЕВСКИ  како изведувач на композицијата „НИЕ ДВАЈЦА ВЉУБЕНИ ПОД ЅВЕЗДИТЕ“, автор на музика и аранжман   Кристијан Габроски, автор на текст Христијан Димитриевски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

34.  НИКОЛА АВТОВСКИ (АРИЈА БЕНД ) како изведувач на композицијата  „ВО ЕДЕН ЗДИВ “, автор на музика, текст и аранжман  Никола Автовски, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК  ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

35.  МЕТО БОГДАНОВ како изведувач на композицијата “НЕМА ПЕСНА“, автор на музика и аранжман  Љупчо Чедомирски, автор на текст Мето Богданов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје.

 

36.  КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата “ВЕРУВАМ“, автор на музика и аранжман Ѓорѓи Вацев, автор на текст Константин Карев, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП  Скопје.

 

37.  КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата “ИСКУПУВАЊЕ“, автор на музика Константин Карев, автор на текст Константин Карев, автор на аранжман Ѓорѓи Вацев, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ  Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП  Скопје.

 

 

Категорија „ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ“:

 

 

1.    Гупа АЈ КЈУ (Бојан Трајковски) како изведувач на композицијата „БЕСТЕЖИНСКА СОСТОЈБА“, автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје.

 

2.    КАТЕРИНА ТАНЕВА  како изведувач на композицијата „НЕ ЗАБОРАВАЈ“, автор на музика и аранжман Тодор Трајчевски, автор на текст Драган Таневски, продуцент на аудио запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

3.    ГОРДАНА ДОДЕВСКА како изведувач на композицијата „СРЦЕТО ТИ Е КАМЕН“,автор на музика, текст  и аранжман Наско Чапар, продуцент на аудио запис КЛАРИОН ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ПРОДУКЦИЈА МС.

 

4.    ИБУШ ИБРАИМОВСКИ како изведувач на композицијата „ЧАЛГИИ СВИРЕТЕ“, автор на музика, текст и аранжман Наско Чапар, продуцент на аудио запис КЛАРИОН ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ПРОДУКЦИЈА МС.

 

5.    ЗОРАН РУДАН како изведувач на композицијата „ТЕЧЕ ВРЕМЕ“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Рудан, продуцент на аудио запис и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА.

 

6.    ВЛАТКО МИЛАДИНОВСКИ како изведувач на композицијата „АЊА“, автор на музика и аранжман Златко Миладиновски, автор на текст Влатко Миладиновски, продуцент на аудио запис и  видео запис МУНЛАЈТ ДОО увоз-извоз Скопје.

 

7.     ВЛАТКО МИЛАДИНОВСКИ како изведувач на композицијата „КАЖИ МОРИ БАБО“, автор на музика и текст Соња Јанакиевска, автор на аранжман  Златко Миладиновски, продуцент на аудио запис и  видео запис МУНЛАЈТ ДОО увоз-извоз Скопје.

 

8.    МИЛИЦА КУЗМАНОВСКА како изведувач на композицијата „ГОРДА ЖЕНА“, автор на музика и аранжман Милан Завков, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

9.     НАТАША МАЛИНКОВА како изведувач на композицијата „УБАВО Е“, автор на музика,текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Квадарци, продуцент на видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Квадарци.

 

10.   МАЈА ВУКИЧЕВИЌ како изведувач на композицијата „СЕГА МИ ТРЕБАШ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на аудио запис Џубокс Груп ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ТОМАТО  ДООЕЛ Скопје.

 

11.   РАДЕ МИТРЕСКИ - ГРУПА СОНАТА како изведувач на композицијата „ПРОКЛЕТА ТУЃИНА“, автор на музика и аранжман Горјан Стојановски автор на текст Раде Митрески, продуцент на аудио запис Глобал Мјузик Рекорд, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

12.  АНЕТА МИЦЕВСКА – МОЛИКА  како изведувач на композицијата „ПАК ЌЕ ПОГРЕШАМ“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРД ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис КАТ ПРОДУКЦИЈА – 23 ДООЕЛ Скопје.

 

13.  МАЈА ЛИЛЧИЌ како изведувач  на композицијата „НЕ БАРАЈ МЕ“, автор на музика и аранжман ЈОВАН ЈОВАНОВ, текст МАЈА ЛИЛЧИЌ продуцент на аудио и видео запис “Глобал Мјузик Рекорд  “ДООЕЛ Скопје.

 

14.  СИМОНА ПОПОСКА како изведувач на композицијата „ЗНАМ ДЕКА ЛАЖЕШ“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Ксенија Николова, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА

 

15.  ЕМИЛ АРСОВ како изведувач на композицијата „ДО ПОСЛЕДЕН ЗДИВ“, автор на музика и аранжман Дарко Манасиевски, автор на текст Емил Арсов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.   

 

16.  ИЛЕ СПАСЕВ како изведувач на композицијата „ЉУБОВ МИ ТРЕБА“, автор на музика и аранжман Иле Спасев, автор на текст Иле Спасев и Марија Златева, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ,продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО.

 

17.   ИЛЕ СПАСЕВ како изведувач на композицијата „ЗОШТО ОТИДЕ“, автор на музика и аранжман Иле Спасев, автор на текст Даниела Хаџи Тоневска, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО.

 

18.  ЛАУРА КРЛИУ како изведувач на композицијата „МИ СЕ ДОПАЃА“, автор на музика и аранжман Линдан Бериша, автор на текст Лаура Крлиу, продуцент на аудио запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ, продуцент на видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ.

 

19.  АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ како изведувач на композицијата „КРАЈ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ.

 

20.  АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ како изведувач на композицијата „РОК СТАР ПАРАНОЈА“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ.

 

21.  АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ како изведувач на композициите „ШАРЕНА БАНАНА“, автор на музика текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ

 

22.  АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ како изведувач на композицијата „КЛИК“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ

 

23.  АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ како изведувач на композицијата „МАЦУМОКУ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ

 

24.  ИСКРА ТРПЕВА АРСОВСКА како изведувач на композицијата „САКАМ ДА ЗНАМ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

25.  АЛЕКСАНДАР БЕЛОВ како изведувач на композицијата „АЈДЕ ПРИЗНАЈ СИ“, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Александар Белов, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцет на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје    

 

26.  МИЛЕНА ЈОВАНОВСКА како изведувач на композицијата „НЕМАМ ВЕЌЕ СИЛА“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцет на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје   

 

27.  ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА како изведувач на композицијата „ЧУВАЈ ЈА“ автор на музика и аранжман Дарко Манасијески, автор на текст Елена Петреска, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис Д.Ф.П.М ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.         

 

28.  ИРЕНА СПАСОВСКА како изведувач на композицијата „ТВОЈА СРЕЌА СУМ“, автор на музика Ирена Спасовска, автор на текст Борче Нечовски и автор на аранжман Љупчо Павловски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА-ДООЕЛ Охрид

 

29.  АЛИ БАЈРАМ   како изведувач  на композицијата „СИНОТ МОЈ СИН, ДА МИ Е ЗДРАВ И ЖИВ“, автор на музика, текст и аранжман  Мустафа Имери, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис Д.Ф.П.М ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

30.  АРТА МЕМЕДИ како изведувач  на композицијата „УНИ ДЕ ТИ“ автор на музика Бењамин Ајрулахи, автор на текст Арта Мемеди и автор на аранжман Бењамин Ајрулахи, продуцент на аудио запис АВАНГАРДЕ ААЉ Скопје, продуцент на видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ Скопје.

 

 

Категорија „ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ“

 

 

1.    МАРИЈАН  СТОЈАНОВСКИ   како  изведувач на композицијата „ЗА СЕ ШТО  ИМАВМЕ“  автор  на музика  текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ  МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје , продуцент на видео запис  Д.Ф.П.М  ДРУШТВО ЗА ФИЛМСКА ПРОДУКЦИЈА ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

2.    КРИСТИНА  АРНАУДОВА  како  изведувач на композицијата „ЉУБОВТА  Е  ВЕЧЕРВА СЕ“, автор на музика и текст Кристина Арнаудова, автор на аранжман Валентино Скендеровски, продуцент на аудио запис ДМУ  Самоорганизација  ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис  Друштво за производство, трговија и услуги БИМБО МИЛЕНИУМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

 

3.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „ПОБАРАЈ МЕ“ автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудиозапис ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје

 

4.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „ЗАБОРАВИ НА СЕ“ автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудиозапис ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видеозапис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје

 

5.    МАРЈАН КОЦЕВ како изведувач на композицијата „ЛИЧНА ЈАНА“ автор на музика и аранжман Милан Завков, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид

 

6.    ГРУПА „БИОРИТАМ“ како изведувач на композицијата „БАРАМ ЧАРЕ“, автор на музика, текст и аранжман Цане Петров, продуцент на аудио и видео запис ПРОДУКЦИЈА АРТ СТУДИО ДООЕЛ Скопје.

 

7.    ГРУПА „БИОРИТАМ“ како изведувач на композицијата „ВО ЉУБОВ И ВО ЗЛО“, автор на музика, текст и аранжман Цане Петров, продуцент на аудио и видео запис ПРОДУКЦИЈА АРТ СТУДИО ДООЕЛ Скопје.

 

8.    АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА како изведувач на композицијата „ДИВА ЉУБОВ“, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ - Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП - Скопје.

 

9.    АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА како изведувач на композицијата „ОСТРОВСКО ТАНГО“, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ - Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП - Скопје.

 

10.  НИНКО ВЕЛИЧКОВСКИ како изведувач  на композицијата „СТАРА КУЌА“, автор на музика и аранжман Лупчо Чедомирски, автор на текст Нинко Величковски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС  ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА  ДООЕЛ Скопје.

 

11.  НИНКО ВЕЛИЧКОВСКИ како изведувач  на композицијата „САМО СРЦЕВО ГО ИМАМ“, автор на музика и аранжман Лупчо Чедомирски, автор на текст Нинко Величковски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС  ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ДООЕЛ Скопје

 

12.  ЕЛВИР МЕКИЌ како изведувач  на композицијата „ПОСЛЕ НАС“, автор на музика, текст и аранжман Елвир Мекиќ, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС  ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА  ДООЕЛ Скопје. 

 

13.  ЛАМБЕ АЛАБАКОВСКИ како изведувач на композицијата „ТИ САМО КАЖИ“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Ламбе Алабаковски, продуцент на аудио и видео запис УЛТРА МЈУЗИК ВИДЕО ЕНТЕРТАИНМЕНТ.   

 

14.  ЗОРАН ТРПКОВ како изведувач на композицијата „ЈАС ЗНАМ ,НИШТО НЕ ЗНАМ“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ СКОПЈЕ .

 

15.  ЗОРАН ТРПКОВ (РОК АГРЕСОРИ), како изведувач на композицијата „АНГЕЛИ“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

16.  ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата „СЕ ЌЕ ПОКРИЕ ПРАШИНА“, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Влатко Илиевски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА и продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

17.  ИВАНА КИТАНОВСКИ како изведувач на композицијата „ТУКА СУМ ЈАС“, автор на музика, текст и аранжман Никола Автовски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА и продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

18.  ЃОКО ТАНЕВСКИ како изведувач на композицијата „ЃАВОЛОТ МЕ ОДНЕСЕ“, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Ѓоко Танески, продуцент на аудиозапис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

            Категорија „ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ“:

 

1.    ДАМЈАН ЛАЗАРОВ како  автор  на музика, текст и аранжман  на композицијата  „РОК  СТАР“ продуцент на аудио запис  ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС  ДООЕЛ  Скопје.

 

2.    АНА ПАНДЕВСКА како автор на музика, текст и аранжман на композицијата  „КАКО  МЕНЕ“ продуцент на аудио запис  ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС  ДООЕЛ  Скопје.

 

3.    ОЛИВЕР ДИМИТРОВ како автор на музика и аранжман на композицијата „ГОЛГЕТЕР“, автор на текст Максим Ристески, продуцент на аудио запис  ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје 

4.    ОЛИВЕР ДИМИТРОВ како автор на музика и аранжман на композицијата  „ЧУДНИ МИЛЕНИЦИ“, автор на текст Максим Ристески, продуцент на аудио запис  ЛУНА  ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ  Скопје

 

5.     ОЛИВЕР ДИМИТРОВ како автор на музика и аранжман на композицијата  „ИМАМ БРАТ ЈАС МАЛ“ автор на текст Максим Ристески, продуцент на  аудио запис ЛУНА  ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

6.    ОЛИВЕР ДИМИТРОВ како автор на музика и аранжман на композицијата „АЈДЕ НА ВОДНО“, автор на текст Максим Ристески, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

7.    ЛИДИЈА АТАНАСОСКА како автор на музика и текст на композицијата „ЗАЈАЧЕ“ автор на аранжман Ангел Ќосев, продуцент на аудио запис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје

 

8.    ЛИДИЈА АТАНАСОСКА како автор на музика и текст на композицијата „КОФЧЕЖЕ“ автор на аранжман Ангел Ќосев, продуцент на аудио запис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје

 

9.    ЛИДИЈА АТАНАСОСКА како автор на музика и текст на композицијата „ПЕПЕРУТКА“ автор на аранжман Ангел Ќосев, продуцент на аудио запис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје,

 

10.  ЛИДИЈА АТАНАСОСКА како автор на музика и текст на композицијата „ЗА ВОДАТА“ автор на аранжман Ангел Ќосев, продуцент на аудио запис ДП ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје

 

11.  ВЕСНА ВАЛЕНТЕ како автор на музика и текст на композицијата „ПРВА ЖУРКА“, автор на аранжман Златко Попчевски, прдуцент на аудио запис ГАЛИФАДА ДООЕЛ – Битола.

 

12.  ЗЛАТКО ПОПЧЕВСКИ како автор на музика и аранжман на композицијата „ПРВА ЖУРКА“, автор на текст Весна Валенте, продуцент на аудио запис ГАЛИФАДА ДООЕЛ – Битола.

 

13.  ВЕСНА ВАЛЕНТЕ како автор на музика и текст на композицијата „ЗЕЛЕНО ДА БИДЕ СЕ“, автор на аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГАЛИФАДА ДООЕЛ – Битола

 

14.  САМИ АЛИИ како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „МЕСУЕЈСА ИМЕ“, продуцент на аудио запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДОО – Скопје

 

15.  ВЛАДИМИР ДОЈЧИНОВСКИ  како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „ВОЈНИК НА МИРОТ“, продуцент на аудио запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

 

16.  СТЕВЧЕ ГРОЗДАНОВ како автор на аранжман на композицијата „ЛЕТО“, автори на музика Стевче Грозданов и Драган Таневски, автор на текст Драган Таневски, продуцент на аудио запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА  ДООЕЛ Скопје.

 

17.  НИКОЛА АВТОВСКИ како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „ЕДЕН ДЕН“ продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје

 

18.  АЛЕКСАНДАР КИТЕВСКИ како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „ПЛАНИНО МОЈА“ продуцент на аудио запис ГИРЛАНДА СКОПЈЕ.

 

19.  АЛЕКСАНДАР КИТЕВСКИ како автор на музика, текст и аранжман на композицијата „МОЈОТ ГРАД“ продуцент на аудио запис ГИРЛАНДА СКОПЈЕ.

 

 

 

            Категорија КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРААТ СЕМЕЈНИТЕ  ВРЕДНОСТИ ВО ОПШТЕСТВОТО ИЛИ МНОГУДЕТНИТЕ СЕМЕЈСТВА“:

 

1.    ЕЛЕНА ВЕЛЕВСКА кaко изведувач на композицијата „МОЕТО СЕМЕЈСТВО“ автор на музика, текст и аранжман Лупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ     

 

 

Категорија: „КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА“

 

1.    ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „ЗА МАКЕДОНИЈА“ автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио запис ИНТЕРМЕДИА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје

 

2.    АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОВСКИ како изведувач на композицијата „ПЕСНА ЗА ЉУБОЈНО“ автор на музика, текст и аранжман Цане Петров, продуцент на аудио и видео запис ПРОДУКЦИЈА АРТ СТУДИО ДООЕЛ Скопје

 

3.    БОРЧО ДИМИТРОВ како изведувач на композицијата „МОЈА МАКЕДОНИЈО“, автор на музика, текст и аранжман Борчо Димитров,  продуцент на аудио запис ОХРИД ФЕСТ ОХРИДСКИ ТРУБАДУРИ - Скопје, продуцент на видео запис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО –  Скопје

 

4.    СИЛВАНА МУЧИЌ ПЛЕВНЕШ како изведувач на композицијата „ЗЕМЈО МОЈА“ автор на музика и аранжман Влатко Плевнеш, автор на текст Силвана Мучиќ Плевнеш, продуцент на аудио и видео запис СИЛ-ВЛА ДОО увоз-извоз Скопје

 

5.    ИСКРА ТРПЕВА АРСОВСКА како изведувач на композицијата „СВЕТЛОСТ СЕ КРЕВА“ автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски,  продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА и продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

6.    АЛЕКСАНДАР БЕЛОВ како изведувач на композицијата „МАКЕДОНИЈО НИЗ СРЦА ВЕКУВАШ“ автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА и продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

7.    ДУШКО ТЕМЕЛКОВСКИ како изведувач на композицијата „НАША ЗЕМЈА МАКЕДОНИЈА“ автор на музика, текст и аранжман Душко Темелковски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА и продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

 

Категорија „ЅВЕЗДИ“:

 

 

1.    ВЛАТКО ЛОЗАНОВСКИ – ЛОЗАНО

2.    ЕСМА РЕЏЕПОВА

3.    ГОРАЗД ЧАПОВСКИ

 

4.    ЕФТО ПУПИНОСКИ

 

5.    ЕФТО ПУПИНОСКИ

 

6.    МИЛЕ КУЗМАНОВСКИ

 

 

         ИЗВЕДУВАЧИ КОИ ВО ДОСТАВЕНАТА АПЛИКАЦИЈА НЕМААТ НАВЕДЕНО КАТЕГОРИЈА ВО КОЈА КОНКУРИРАЛЕ:

 

1.    ТЕОДОРА ТРАЈКОВСКА како изведувач на композицијата „ЕХО“ автор на музика, текст и аранжман Лазар Цветковски, продуцент на аудио запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје

 

2.    МИЛАН МИЛАНОВ како изведувач на композицијата „ЈАС НЕ СУМ КО ТИ“ автор на музика и текст Милан Миланов, автор на аранжман Лазар Цветковски, продуцент на аудио запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ Скопје

 

3.    МУСАИ НДРИЧИМ (група САЗЕТ Е ФРАНГОВЕС), како изведувач на композицијата „Флнзат“, автор на музика, текст и аранжман Месур Даути, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

 

Член 2

 

Одлуката веднаш по донесувањето да се објави на веб страницата на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје.

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

 

Врз основа на член 3 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција, а со цел потикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, ЈРП Македонска Радиотелевизија со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс, секоја година ќе финансира создавање на 200 нови комопзиции.

Со Решение број 02-2159/4 од 09.04.2015 година, Директорот на ЈРП МРТ Скопје утврди Листа од која се избираат членови на Комисија за избор по конкурс за создавање на нови композиции, а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција.

Врз основа на член 16 од Законот по случаен избор (лотариски систем) се изврши избор од Листата на членови и со Одлука број 20-2159/6 од 14.04.2015 година, Директорот на ЈРП МРТ ја формира Комисијата за избор по конкурс која ќе учествува во постапка за одлучување по конкурс објавен на 30.12.2014 година, а согласно Законот за подршка на домашната музичка продукција.

Комисијата е во состав Методија Автовски (претседател), Марко Коловски, Лилјана Автовска, Васка Наумова Томовска, Дритон Сулејмани, Никола Фириев и Јошко Бошковски членови на Комисијата, по преслушувањето на композициите и разгледувањето на пријавите со потребните документи до Директорот на ЈРП МРТ достави Извештај 20-2159/8 од 28.04.2015 година со предлог и мислење за НЕ ПРИФАЌАЊЕ на композиции, Измена на Извештај со број 20-2159/11 од 07.05.2015 година.

 

Согласно Извештајот број 20-2159/8 од 28.04.2015 и Измена на Извештај со број 20-2159/11 од 07.05.2015 година, Директорот на ЈРП МРТ Скопје во законски утврдениот рок согласно член 20 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција, одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.