Предлог финансиски план на ЈРП МРТ за 2016 година

09.09.2015 16:18

Предлог- финансискиот план за работењето на ЈРП МРТ за 2016-та година, може да го преземете на следниот линк:

Контакт e-mail: direkcijamrt@mrt.com.mk