Последици од нередовното спиење

18.02.2016 11:26

Станува збор за важни фактори за ризик од дијабетес тип 2. Наодите на американските научници од Универзитетот Питсбург се објавени во стручнто списание „Sleep“ врз основа на петгодишното следење на испитаниците од различна етничка припадност.

Неправилните циклуси на сон и будна состојба во едно ново истражување се поврзани со зголемување на индексот на телесната маса и резистенција на инсулин.
 
Станува збор за важни фактори за ризик од дијабетес тип 2. Наодите на американските научници од Универзитетот Питсбург се објавени во стручнто списание „Sleep“ врз основа на петгодишното следење на испитаниците од различна етничка припадност.
 
Во истражувањето се користени податоци собрани од 338 испитаници на возраст од 48 до 58 години.
 
Се покажало дека за одржување на метаболичкото здравје со соодветно траење на сонот е нужен и константен распоред за одење на спиење и будење, без оглед на тоа дали се работи за работни денови или денови за викенд.