Информативни

АГРАР

Недела, 13:25

Концептот на емисијата Аграр има за цел да ги отслика реално и објективно сите случувања вo производството на храна, но и да иницира развој.
Со едукација низ позитивни примери на развиено земјоделство се стремиме да го промени македонскиот аграр кон подобро. Покрај тоа вградени се и стручни прилози за различни области.
Не се забораваат и проблемите со кои се соочуваат производителите и се обидуваме низ дебата да го најдеме вистинското решение.
Правилното информирање многу помага, земјоделците да го најдат вистинскиот пат за да добиеме современо и рентабилно производство.

Уредник и водител: Сузана Трајковска