Информативни

БИЗНИС 365

Понеделник, 21:40

Менаџирањето на човечките ресурси- тема во емисијата „Бизнис 365“. Анализираме кои фактори се клучни за успех во работата. Како да се постигне финансиска стабилност во една компанија, а притоа да се искористат компетенциите на вработените. Бараме одговори, колку македонските компании имаа развиени системи за човечки ресурси.