Презентацијата е на тема „Регионални економски прашања...

Презентација за раст на економијата во ЈИЕ

25.10.2013 11:19

Презентација на Бас Бекер, шеф на Регионалниот оддел за брзорастечки европски земји во Дирекцијата за Европа при ММФ

Народната банка на Република Македонија и Канцеларијата на Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) во Скопје денеска организираат презентација на Бас Бекер, шеф на Регионалниот оддел за брзорастечки европски земји во Дирекцијата за Европа при ММФ.
 
Презентацијата е на тема „Регионални економски прашања - побрзо, повисоко, посилно -зголемување на потенцијалот на раст во Централна, Источна и Југоисточа Европа.