Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

27.04.2016 17:18

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 06.05.2016 година, со почеток во 16.00 часот.