Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

26.05.2016 17:41

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 02.06.2016 година, со почеток во 16.00 чaсот.