ОДЛУКА ЗА ИЗВЕДУВАЧИ И КОМПОЗИЦИИ КОИ НЕ СЕ ПРИФАТЕНИОДНОСНО СЕ ОДБИЕНИ НА КОНКУРСОТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА НОВИ КОМПОЗИЦИИ

27.05.2016 15:06

Врз основа на член член 66 став 1 алинеја 10 од Статутот на ЈРП Македонска Радио Телевизија бр. 01-765/1 од 30.01.2015 година  и  член 20 став 1 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција (Службен весник на РМ бр.119/2013), а во врска со првиот квартален конкурс од 2016 година, објавен на 30.12.2015 година, Директорот на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје,  ја донесе следната:

 

О Д Л У К  А

ЗА ИЗВЕДУВАЧИ И КОМПОЗИЦИИ КОИ НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ

ОДНОСНО СЕ ОДБИЕНИ НА КОНКУРСОТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА НОВИ КОМПОЗИЦИИ

 

Член 1

Директорот на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радио-телевизија Скопје врз основа на доставениот Извештај бр.20-1998/10 од 18.05.2016 година од Комисијата која одлучуваше по конкурс за поддршка на домашната музичка продукција во првиот квартал од 2016 година, во состав: Благоја Здравковски (претседател), Методија Автовски, Никола Фириев, Весна Малјановска, Цане Петров, Лилјана Автовска и Панче Илиев-членови.

 

ДОНЕСЕ Одлука со која НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ, односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции следните изведувачи односно автори и композиции од првиот квартален конкурс за 2016 година, објавен на 30.12.2015 година, и тоа:

 

Категорија „ТАЛЕНТИ“:

 

Забавна музика:

 

1.    МИЛАН МИЛАНОВ како изведувач на композицијата „ДА МОЖЕВ БАР ДА НЕ ТЕ САКАМ“, автор на музика и аранжман Лазар Цветковски, автор на текст Милан Миланов, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

2.    КАТЕРИНА ЧЕДОМИРСКИ како изведувач на композицијата „АНГЕЛУ МОЈ“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

3.    МАРИЈА ЈОВАНОВСКА (МАРИЈА БУНДА И ДАВИД НЕШКОВСКИ) како изведувач на композицијата „СРЕЌА Е“, автор на музика и текст Марија Јовановска и Давид Нешковски, автор на аранжман Кристијан Габровски и Давид Нешкоски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

4.    АНЕТА РИСТОВА како изведувач на композицијата „САКАМ САМО ЕДНО ДА ТИ КАЖАМ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

5.    ДАНИЕЛ ТУШЕВ како изведувач на композицијата „САМО МЕНЕ СМЕЈ МИ СЕ“, автор на музика, текст и аранжман Милан Миланов, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

6.    ИВАНА ВАСИЛЕВА како изведувач на композицијата „ОД ДЕН ВО ДЕН“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

7.     ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ како изведувач на композицијата „ВРАТИ СЕ“, автор на музика и аранжман Дарко Манасијевски, автор на текст Христијан Тодоровски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

8.     АНЕТА РИСТОВА како изведувач на композицијата „СЕГА СИ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

9.     ДАНИЕЛ КРСТЕСКИ како изведувач на композицијата „ГАЛЕБОТ СКИТНИК“, автор на музика и текст Ристо Самарџиев, автор на аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

10.   ИЛИНА ЛАЗАРЕВСКА како изведувач на композицијата „НУЖНО ЗЛО“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

11.   БОДИН ПОПОВ како изведувач на композицијата „НЕ ПРИ СВЕСТ“, автор на музика, текст и аранжман Бодин Попов, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

12.   ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ како изведувач на композицијата „АПЛАУЗ“, автор на музика и аранжман Дарко Манасијевски, автор на текст Христијан Тодоровски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

 

Народна музика:

 

1.    МАРТИН КУШЕВСКИ како изведувач на композицијата „ДАЈТЕ МИ ЈА НЕА“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

2.    ГОРАН ТРПЕВСКИ (ГРУПА ФАВОРИТИ) како изведувач на композицијата „ДАЈ БОЖЕ, ДАЈ“, автор на музика Ванчо Димитров, автор на текст Васил Пујовски, автор на аранжман Дамир Имери, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје.

 

3.    КРИСТИЈАН ТАСЕВСКИ како изведувач на композицијата „МЕ ОСТАВИ, МЕ ЗАБОРАВИ“, автор на музика и текст Кристијан Тасевски, автор на аранжман Љупчо Соколовски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

Категорија „АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ“:

 

Забавна музика

 

1.    АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА како изведувач на композицијата „СОЛЗИ ЗА СМЕВ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

2.    ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата „МОЈА ЉУБЕНА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

3.    МАГДАЛЕНА ЦВЕТКОСКА како изведувач на композицијата „ПЛАЧАТ И НАЈСИЛНИ“, автор на музика Лазар Цветкоски и Магдалена Цветкоска, автор на текст Магдалена Цветкоска, автор на аранжман Лазар Цветкоски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

4.    АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА како изведувач на композицијата „ПОСИЛНА ОД СЕ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

5.    ИГОР МИТРОВИЌ како изведувач на композицијата „ТИ ЌЕ БИДЕШ МОЈА“, автор на музика, текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на аудио запис РОКЕНДРОЛ ТП, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

6.    ДЕЈАН БОБИЌ како изведувач на композицијата „ОК“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

7.    САРА КОСТАДИНОВСКА како изведувач на композицијата „СИ ЗАЉУБИВ“, автор на музика и текст Сара Костадиновска, автор на аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

8.    МИЛА МИЛИВОЕВИЌ како изведувач на композицијата „ТАЈНА ЧУДЕСНА“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Вртев, продуцент на аудио и видео запис АУРЕЛИО ДООЕЛ Скопје.

 

9.    ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата „СВРТИ МИ ГО ЛИЦЕТО“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

10.  БОЈАН СТОЈКОВ како изведувач на композицијата „КАМО СРЕЌА“, автор на музика, текст и аранжман Иван Јованов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

11.  ДЕЈАН БОБИЌ како изведувач на композицијата „МИГ, ЧАС, ВЕЧНОСТ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

12.  БОЈАН СТОЈКОВ како изведувач на композицијата „ПЕАМ ДА НЕ ЗАПЛАЧАМ“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Бојан Стојков, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

13.  ДЕЈАН БОБИЌ како изведувач на композицијата „ЗОМБИ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

14.  САРА КОСТАДИНОВСКА како изведувач на композицијата „ЛАЖЕВ ЈАС“, автор на музика и текст Сара Костадиновска, автор на аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

15.  БОРЧО ДИМИТРОВ како изведувач на композицијата „БОЛИ“, автор на музика, текст и аранжман Борчо Димитров, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУДИО ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

16.   ДЕЈАН БОБИЌ како изведувач на композицијата „ЕДЕН, ДВА“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

17.  ЈОН БЕЉА како изведувач на композицијата „ЈАС И ТИ“, автор на музика, текст и аранжман Грамос Аљији, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

 

18.  ПЕТАР МАРКОСКИ како изведувач на композицијата „ПОЕТ“, автор на музика, текст и аранжман Грамос Аљији, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

 

19.    ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата „ЈАС И ТИ СОВРШЕН КРУГ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

20.    ЗОРАН ИЛИЕВ како изведувач на композицијата „КАЗНА ИЛИ ГРЕВ“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

21.     СТЕФЧЕ ГРОЗДАНОВ (ДУО КОКТЕЛ) како изведувач на композицијата „ТРОФЕЈ“, автор на музика и аранжман Стевче Грозданов, автор на текст Драган Таневски, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

22.     ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата „МОЖЕВ ДА БИДАМ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

23.    ДОНИ МАРЏИЕВ како изведувач на композицијата „ЗАСЕКОГАШ“, автор на музика, текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

24.    ЗОРАН ИЛИЕВ како изведувач на композицијата „ПОДОБРО ДА НЕ ЗНАЕВ“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

25.    ДОНИ МАРЏИЕВ како изведувач на композицијата „ЈАС И ТИ“, автор на музика, текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

26.    ДЕЈАН БОБИЌ како изведувач на композицијата „ДОМА“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

27.    КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата „ПОСЛЕДЕН ДЕН“, автор на музика и аранжман Ѓорги Вацев, автор на текст Константин Карев, продуцент на аудио и видео запис ДООЕЛ КОЈОТ КОЈ.

 

28.    СУЗАНА ПЕТКОВСКА како изведувач на композицијата „НАПРАВИ МЕ СРЕЌНА“, автор на музика, текст и аранжман Мери Ќурчиева, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ Скопје.

 

29.    РОБЕРТ ВУКЕЛИЌ како изведувач на композицијата „АВАНТУРА“, автор на музика, текст и аранжман Мери Ќурчиева, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ Скопје.

 

30.    РОБЕРТ ВУКЕЛИЌ како изведувач на композицијата „САМО МОЈА“, автор на музика, текст и аранжман Мери Ќурчиева, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ Скопје.

 

31.    СУЗАНА ПЕТКОВСКА како изведувач на композицијата „НЕ СВАЌАШ“, автор на музика, текст и аранжман Мери Ќурчиева, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ Скопје.

 

32.    КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата „ВЕРУВАМ“, автор на музика и аранжман Ѓорги Вацев, автор на текст Константин Карев, продуцент на аудио и видео запис ДООЕЛ КОЈОТ КОЈ.

 

 

Народна музика

 

 

1.      МЕТОДИ БОГДАНОВ како изведувач на композицијата „АКО НЕ ТЕ МИЛУВАМ“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

2.      МИЛИЦА КУЗМАНОВСКА како изведувач на композицијата „СТАРА МАЈКА САМА ЧЕКА“, автор на музика и текст Орце Зафировски, автор на аранжман Сашо Ливрински, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

3.      ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА како изведувач на композицијата „МОЈА СУДБИНА“, автор на музика, текст и аранжман Јулијана Николовска, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

4.      САЊА АПОСТОЛОВСКА како изведувач на композицијата „НЕКА ПЛАЧАТ ДРУГИ“, автор на музика, текст и аранжман Горјан Стојановски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

5.      ТАЊА ЈОВАНОВСКА како изведувач на композицијата „ТУКА СУМ ЈАС“, автор на музика, текст и аранжман Дарко Манасијески, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

6.      ГОРЈАН СТОЈАНОВСКИ како изведувач на композицијата „НЕКА ОДИ БЕСТРАГА“, автор на музика, текст и аранжман Горјан Стојановски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

7.      ТЕФИК ИСЛАМИ како изведувач на композицијата „ПО ИМЕ ТЕ ПОВИКУВАМ“, автор на музика Авни Аљији, автор на текст Мендерес Љумани, автор на аранжман Грамос Аљији, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

 

 

Категорија „ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ“:

 

Забавна музика

 

1.      ФИЛИП ЈОРДАНОВСКИ како изведувач на композицијата „НЕМОЈ НЕ МЕ СЛЕДИ“, автор на музика и текст Филип Јордановски,  автор на аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

 

2.      ЗОРАН РУДАН како изведувач на композицијата „ОДИШ ТИ“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Рудан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

3.      ФИЛИП ЈОРДАНОВСКИ како изведувач на композицијата „ЗАБОРАВИ МЕ“, автор на музика, текст и аранжман Јован Јованов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

4.      МАЈА ВУКИЧЕВИЌ како изведувач на композицијата „ИСКИНАТИ СПОМЕНИ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

5.      МИТКО СЕКУЛОВСКИ како изведувач на композицијата „ИГРАЈ СО МЕНЕ“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

6.      ЈАНЕ ДУНИМАГЛОСКИ како изведувач на композицијата „СТО ПЕСНИ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

7.      ДЕАН ЌУРЧИЕВ како изведувач на композицијата „ЧАПЛИН“, автор на музика, текст и аранжман Деан Ќурчиев, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ Скопје.

 

8.      СИМОНА ПОПОСКА како изведувач на композицијата „ЈАС ЌЕ БИДАМ“, автор на музика, текст и аранжман Иван Јованов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

9.      ГРАМОС АЉИЈИ како изведувач на композицијата „ДАЛЕКУ ОД УСНИТЕ“, автор на музика, текст и аранжман Грамос Аљији, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

 

10.     БОРЧЕ ШАБАНОСКИ- БЕН ХУР како изведувач на композицијата „ПАК ТИ“, автор на музика, текст и аранжман Борче Шабаноски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на аудио запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

11.     МИТКО СЕКУЛОВСКИ како изведувач на композицијата „ОСТАНИ“, автор на музика и аранжман Митко Секуловски, автор на текст Огнен Неделковски, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

12.     ДЕАН ЌУРЧИЕВ како изведувач на композицијата „ЉУБОВ БАРАШ“, автор на музика, текст и аранжман Деан Ќурчиев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

13.     ЈАНЕ ДУНИМАГЛОСКИ како изведувач на композицијата „ОТРОВНА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

14.     МИТКО СЕКУЛОВСКИ како изведувач на композицијата „ЗРАК“, автор на музика, текст и аранжман Стојаче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

15.     ДАНИЕЛА ДИМИТРОВСКА како изведувач на композицијата „ЈАС ГО САКАМ“, автор на музика, текст и аранжман Даниела Димитровска, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

16.     ЗОРАН РУДАН како изведувач на композицијата „ХОТЕЛ НОСТАЛГИЈА“, автор на музика и аранжман Зоран Рудан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

17.    ТАТЈАНА ТАСЕВСКА ДИМОВСКА како изведувач на композицијата „СЕГА ИЛИ НИКОГАШ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

18.    ГРАМОС АЉИЈИ како изведувач на композицијата „ТИ МЕ ДРЖИШ ЖИВ“, автор на музика, текст и аранжман Грамос Аљији, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

 

19.    ДЕАН ЌУРЧИЕВ како изведувач на композицијата „ДОБЛЕСТ“, автор на музика, текст и аранжман Деан Ќурчиев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

20.    БОЈАН ТРАЈКОВСКИ (АЈ КЈУ) како изведувач на композицијата „ДА ИМА НАЧИН“, автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

21.    ДЕАН ЌУРЧИЕВ како изведувач на композицијата „КОМЕТИ ПАЃААТ“, автор на музика, текст и аранжман Деан Ќурчиев, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ Скопје.

 

22.    ИСКРА ТРПЕВА АРСОВСКА како изведувач на композицијата „ОВА ЛЕТО“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на аудио запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

23.    ЗОРАН ТРПКОВ (ГРУПА „РОК АГРЕСОРИ“) како изведувач на композицијата „ЈАС ЗНАМ-НИШТО НЕ ЗНАМ“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

24.    ЗОРАН ТРПКОВ (ГРУПА „РОК АГРЕСОРИ“) како изведувач на композицијата „АНГЕЛИ“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

25.    БОЈАН ТРАЈКОВСКИ (АЈ КЈУ) како изведувач на композицијата „СЕПАК МИ Е ЗАБАВНО“, автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

Народна музика

 

1.      ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ како изведувач на композицијата „ЛЕТАЈ ПЕСНО“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

2.      ИРЕНА СПАСОВСКА како изведувач на композицијата „ТИ ЗАБРАНУВАМ“, автор на музика Ирена Спасовска, автор на текст на текст Борче Нечовски, автор на аранжман Љупчо Павловски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

3.      НИНО ВЕЛИЧКОВСКИ како изведувач на композицијата „УМИРАМ ПО ТЕБЕ“, автор на музика, текст и аранжман Нино Величковски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

4.      НИНО ВЕЛИЧКОВСКИ како изведувач на композицијата „СТАРАТА КУЌА“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

5.      ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ како изведувач на композицијата „ЗАРЕМ ЗАБОРАВИ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

6.      МИЛИЦА КУЗМАНОВСКА како изведувач на композицијата „НЕ ТИ ВЕРУВАМ“, автор на музика и аранжман Тодор Трајчевски, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

7.      БОРЧЕ НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата „ТУЃА НЕВЕСТА“, автор на музика и аранжман Тодор Трајчевски, автор на текст Драган Таневски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

8.      МИЛЕНА ЈОВАНОСКА како изведувач на композицијата „ОПА НИНА НАЈ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на аудио запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

9.      ЗОРАН РУДАН како изведувач на композицијата „ТЕЧЕ ВРЕМЕ“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Рудан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

10.    АНЕТА МАЛИНКОВА ЦВЕТКОВСКА како изведувач на композицијата „ЗЕМЈО МОЈА“, автор на музика и текст Ристо Самарџиев, автор на аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на аудио запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

11.    МИЛЕНА ЈОВАНОСКА како изведувач на композицијата „НЕМАМ ВЕЌЕ СИЛА“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на аудио запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

12. НАЗИКТЕР ИСЕИНИ како изведувач на композицијат „МОЈАТА ПЕСНА“, автор на музика и аранжман Мухамедали Незири, автор на текст  Назиктер Исеини, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

 

 

Категорија „ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ“

 

 

        Забавна музика

 

1.      ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА ТОЛЕВСКА како изведувач на композицијата „А КАДЕ СИ“, автор на музика, текст и аранжман Горјан Стојановски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

2.      НАТАША МАЛИНКОВА како изведувач на композицијата „КАКО ВО СОН“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на аудио запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

3.      РИСТО САМАРЏИЕВ како изведувач на композицијата „ДА МОЖАМ САМО ДА ЈА ВИДАМ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на аудио запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

4.       ВЛАДИМИР БЛАЖЕВ (ГРУПА „ДНК“) како изведувач на композицијата „СТОЈАМ САМ“, автори на музика, текст и аранжман Лазар Цветковски и Владимир Блажев, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

5.      АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА како изведувач на композицијата „ОСТРОВСКО ТАНГО“, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

6.      МАРЈАН СТОЈАНОВСКИ како изведувач на композицијата „ЗА СЕ ШТО ИМАМЕ“, автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

7.      МАРЈАН СТОЈАНОВСКИ како изведувач на композицијата „СЕКОЈ ДЕН“, автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

8.      АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА како изведувач на композицијата „ДИВА ЉУБОВ“, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

9.      БЕСИАНА МЕХМЕДИ како изведувач на композицијата „КАКО ДА ЈА ПОМИНАМ БОЛКАТА“, автор на музика, текст и аранжман Бесиана Мехмеди, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

 

10.    АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА како изведувач на композицијата „ПОЛНА МЕСЕЧИНА“, автор на музика и аранжман Драган Гиновски, автор на текст Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

11.    ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА ТОЛЕВСКА како изведувач на композицијата „ЧУВАЈ ЈА“, автор на музика, текст и аранжман Јован Јованов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

12.     ИГОР СТОЈАНОВ (ГРУПА „АРИЈА“) како изведувач на композицијата „СПОМЕНИ“, автор на музика, текст и аранжман Игор Стојанов, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје. 

 

13.    РИСТО САМАРЏИЕВ како изведувач на композицијата „СОНЦЕ МОЕ“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Самарџиев, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на аудио запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

14.    НАТАША МАЛИНКОВА како изведувач на композицијата „УБАВО Е“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

15.    ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА ТОЛЕВСКА како изведувач на композицијата „ПАК ТЕ САКАМ“, автор на музика, текст и аранжман Јован Јованов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

16.     ЗДРАВКО АНГЕЛОВ (ГРУПА „АРИЈА“) како изведувач на композицијата „КАКО НЕБО ЗВЕЗДИ“, автор на музика, текст и аранжман Здравко Ангелов, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

17.    ЃОРГИ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „ПОБАРАЈ МЕ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

18.    ЃОРГИ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „НАВИКА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

19.    АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ како изведувач на композицијата „ЕДНА И ЕДИНСТВЕНА“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

20.    ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата „СЕ ЌЕ ПОКРИЕ ПРАШИНА“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

21.    ДАНИЕЛА ДИМИТРОВСКА како изведувач на композицијата „ЉУБОВТА Е ТУКА“, автор на музика, текст и аранжман Даниела Димитровска, продуцент на аудио ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ФИЛМ.

 

22.    ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата „ДАЛИ УШТЕ СУМ ТИ ДРАГ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

23.    ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата „СО ТЕБЕ ЈАС НАЈДОВ СРЕЌА“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

24.    ЕЛВИР МЕКИЌ како изведувач на композицијата „ПОСЛЕ НАС“, автор на музика, текст и аранжман Елвир Мекиќ, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

25.    АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ како изведувач на композицијата „ШАРЕНА БАНАНА“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

26.    АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА како изведувач на композицијата „НЕ, НЕ, НЕ“, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

27.    АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ како изведувач на композицијата „КЛИК“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

28.    КРИСТИНА АРНАУДОВА како изведувач на композицијата „НЕШТО КАКО КРАЈ“, автор на музика и текст Кристина Арнаудова, автор на аранжман Дарко Тасев, продуцент на аудио ДМУ САМООРГАНИЗАЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

29.    АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВСКИ- ЈАБЛАН како изведувач на композицијата „РАЗБУДИ МЕ РАНО“, автор на музика, текст и аранжман Александар Стефановски-Јаблан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

30.    АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВСКИ- ЈАБЛАН како изведувач на композицијата „МИНУВАЧ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Стефановски- Јаблан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

31.    НАТАША МАЛИНКОВА како изведувач на композицијата „КАСНО“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

32.    НАТАША МАЛИНКОВА како изведувач на композицијата „ТИ ЗНАЕШ“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

33.    НАТАША МАЛИНКОВА како изведувач на композицијата „ДАЛЕКУ“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ.

 

34.     АГИМ ПОШКА како изведувач на композицијата „О НЕ БАХЧЕ“, автор на музика, текст и аранжман Агим Пошка, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

 

35.    ЃОРГИ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата „МАЛА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

Народна музика

 

1.      ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА како изведувач на „БИДИ НОЌВА МОЈ ВИНСЕНТ“, автор на музика и аранжман Тодор Зафков, автор на текст Елена Георгиева, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

2.      ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА како изведувач на „ЈАГОДИ И СНЕГ“, автор на музика и аранжман Тодор Зафков, автор на текст Елена Георгиева, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

3.      ГОРАН КУКИЌ како изведувач на композицијата „КАЗНА“, автор на музика и аранжман Тодор Трајчевски, автор на текст Драган Таневски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

4.      АЛЕКСАНДАР ГРУЈОВСКИ (ГРУПА „ОСКАР“) како изведувач на „ЉУБИ МЕ МАРЕ, ЉУБИ МЕ“, автор на музика, текст и аранжман Христијан Петковиќ, продуцент на аудио и видео запис МАРА ДОНА ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Битола.

 

5.      АЛЕКСАНДАР ГРУЈОВСКИ (ГРУПА „ОСКАР“) како изведувач на „ЉУБОВТА И ПЕСНАТА“, автор на музика, текст и аранжман Христијан Петковиќ, продуцент на аудио и видео запис МАРА ДОНА ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Битола.

 

6.      АЛЕКСАНДАР ГРУЈОВСКИ (ГРУПА „ОСКАР“) како изведувач на „МАРИКЕ ЛИЧНА МАРИКЕ“, автор на музика, текст и аранжман Христијан Петковиќ, продуцент на аудио и видео запис МАРА ДОНА ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Битола.

 

Категорија „ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ“:

 

 

1.      АЛЕКСАНДАР МИЦКОВСКИ како автор на музика, текст и аранжман на  композицијата „ДРУЖИНА ВЕСЕЛА“, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

2.      ВЕСНА ВАЛЕНТЕ  како автор на текст на  композицијата „СУПЕРМЕН СУМ ЈАС“, автор на музика и аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

3.      ТАТЈАНА ШАБАНОСКА  како автор на музиката и текстот на композицијата „МАЛА ПРИНЦЕЗА“, автор на аранжман Борче Шабаноски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

4.      ВЕСНА ВАЛЕНТЕ  како автор на музика и текст на  композицијата „МАЧЕНЦЕ СНЕЖЕНЦЕ“, автор на аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

5.      АНЕ ПАНДЕВСКА како автор на музика, текст и аранжман на  композицијата „МАТЕМАТИКА“, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје

 

6.      ХРИСТО ХРИСТОВСКИ како автор на музика, текст и аранжман на  композицијата „САКАМ ДА ПЕАМ“, продуцент на аудио запис ДКУ- АРТ- КУЛ.

 

7.      ВЕСНА ВАЛЕНТЕ  како автор на музика и текст на композицијата „ИМАМЕ ВРЕМЕ ЗА СЕ“, автор на аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

8.      БОРЧО ДИМИТРОВ како автор на музика и аранжман на композицијата „НА ЗАБАР“, автор на текст Ратко Спасовски,  продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје.

 

9.      ХРИСТО ХРИСТОВСКИ како автор на музика, текст и аранжман на  композицијата „МАЛИОТ ТЕО“, продуцент на аудио запис ДКУ- АРТ- КУЛ.

 

10.    АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ГАБРОСКА како автор на текст на композицијата „КОШАРКА“, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

11.    АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ГАБРОСКА како автор на текст на композицијата „ОД ПОНЕДЕЛНИК ДО ПЕТОК“, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

12.    ДАМЈАН ЛАЗАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на  композицијата „ИНДИЈАНА ЏОНС“, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

13.    МАЛИНКА МАТЕВСКА како автор на музика и текст на  композицијата „ПРВА ЉУБОВ ДОАЃА“, автор на аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје.

 

14.    БОРЧО ДИМИТРОВ како автор на музика и аранжман на композицијата „БОБИ ИГРА РАГБИ“, автор на текст Цветанка Сјеклоќа,  продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје.

 

15.    ВЕСНА ВАЛЕНТЕ  како автор на текст на  композицијата „ФЕШН ТВ ЅВЕЗДА“, автор на музика и аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

16.    АНЕ ПАНДЕВСКА како автор на музика, текст и аранжман на  композицијата „ДЕЦАТ КАКО РАСТАТ“, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје

 

17.    ДАМЈАН ЛАЗАРОВ како автор на музика, текст и аранжман на  композицијата „БЕЗГРИЖНО ДЕТСТВО“, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

18.    АЛЕКСАНДРА ПАШОСКА ГАБРОСКА како автор на текст на композицијата „БАШ Е УБАВО ВО САВАНА“, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

19.    ВЕЛИМИР ЛОЗАНОВСКИ како автор на музика, текст и аранжман на  композицијата „МОЕТО ОДДЕЛЕНИЕ“, продуцент на аудио запис МАРА ДОНА ЕНЕТРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Битола.

 

20.    АЛЕКСАНДАР МИЦКОВСКИ како автор на музика, текст и аранжман на  композицијата „ФАНТАЗИА НАСЕКАДЕ“, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

21.    ВЕЛИМИР ЛОЗАНОВСКИ како автор на музика, текст и аранжман на  композицијата „ПОДОБАР СВЕТ“, продуцент на аудио запис МАРА ДОНА ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Битола.

 

22.    АЛЕКСАНДАР АНГЕЛОВСКИ како автор на музика, текст и аранжман на  композицијата „СРЦЕ ВО ШАРЕНИ БОИ“, продуцент на аудио запис МАРА ДОНА ЕНЕТРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Битола.

 

23.    АЛЕКСАНДАР АНГЕЛОВСКИ како автор на  музика, текст и аранжман на композицијата „МАНЕКЕНКА“, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје.

 

24.    СТЕФЧЕ ГРОЗДАНОВ како автор на аранжман на композицијата „ЛЕТО“, автори на музика Стефче Грозданов и Драган Таневски, автор на текст Драган Таневски, продуцент на аудио запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

 

Категорија: КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРААТ СЕМЕЈНИТЕ  ВРЕДНОСТИ ВО  ОПШТЕСТВОТО ИЛИ МНОГУДЕТНИТЕ СЕМЕЈСТВА:

 

 

Забавна музика

 

 

1.      БОРЧЕ ШАБАНОСКИ (БОРЧЕ И МИЛЕНА) како изведувач на композицијата „ЈАС, ЕДНА ПОКРАЈ НИВ“, автор на музика, текст и аранжман Борче Шабаноски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

2.      СУЗАНА ПЕТКОВСКА како изведувач на композицијата „БИДИ МОЈ“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ Скопје.

 

3.      БОРЧЕ ШАБАНОСКИ како изведувач на композицијата „ДОМ“, автор на музика, текст и аранжман Борче Шабаноски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

4.      АЛЕКСАНДАР СТЕФАНОВСКИ- ЈАБЛАН  како изведувач на композицијата „ДЕЦА ПОЛН ДВОР“, автор на музика, текст и аранжман Александар Стефановски-Јаблан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

5.      ДЕАН ЌУРЧИЕВ како изведувач на композицијата „ВОЛШЕБЕН ДЕН“, автор на музика, текст и аранжман Мери Ќурчиева, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ Скопје.

 

6.      ВЕСЕЛА ХРИСТОВА како изведувач на композицијата „БЛЕСКАВА ИДНИНА“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и видео запис ДРУШТВО ЗА ДИЗАЈН,  МАРКЕТИНГ И МУЛТИМЕДИЈА КОНЕСКАЈ ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ Прилеп

 

7.      КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата „ИСКУПУВАЊЕ“, автор на музика и текст Константин Карев, автор на аранжман Ѓорги Вацев, продуцент на аудио и видео запис ДООЕЛ КОЈОТ КОЈ.

 

Народна музика

 

1.      МИЛИЦА КУЗМАНОВСКА како изведувач на композицијата „ОГНЕНИ ПАТИШТА“, автор на музика и аранжман Горјан Стојановски, автор на текст Милица Кузмановска, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУДИО ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

Категорија: КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРА ИСТОРИЈАТА НА  МАКЕДОНИЈА

 

 

1.      СИМОНА ПОПОВСКА како изведувач на композицијата „ЕДНО СОНЦЕ“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Симона Поповска, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

2.      СТЕФЧЕ ГРОЗДАНОВ (ДУО „КОКТЕЛ“) како изведувач на композицијата „ПОБЕДА“ автор на музика и аранжман Стефче Грозданов, автор на текст Огнен Неделковски, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

3.      ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата „СВЕТЛОСТ СЕ КРЕВА“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

Категорија „ЅВЕЗДИ“:

 

1.      ЉУБОЈНА- ВЕРА МИЛОШЕВСКА (ДВЕ КОМПОЗИЦИИ)

2.      ГОРАН ТОДОРОВСКИ (ДВЕ КОМПОЗИЦИИ)

3.      МИЛЕ КУЗМАНОВСКИ (ЕДНА КОМПОЗИЦИЈА)

4.      МОМО НИКОЛОВСКИ (ДВЕ КОМПОЗИЦИИ)

5.      БЛАГА ПЕТРЕСКА КОНДРАТЕНКО (ДВЕ КОМПОЗИЦИИ)

6.      РАТКА КИРОВСКА (ДВЕ КОМПОЗИЦИИ)

7.      СУЗАНА СПАСОВСКА (ДВЕ КОМПОЗИЦИИ)

8.       МАРТИН ВУЧИЌ (ДВЕ КОМПОЗИЦИИ)

9.      ВЛАДО ЈАНЕВСКИ (ДВЕ КОМПОЗИЦИИ)

 

Член 2

 

Одлуката веднаш по донесувањето да се објави на веб страницата на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Врз основа на член 3 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција, а со цел потикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, ЈРП Македонска Радиотелевизија со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс, секоја година ќе финансира создавање на 200 нови комопзиции.

Со Решение број 20-1998/4 од 25.04.2016 година, Директорот на ЈРП МРТ Скопје утврди Листа од која се избираат членови на Комисија за избор по конкурс за создавање на нови композиции, а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција.

Врз основа на член 16 од Законот по случаен избор (лотариски систем) се изврши избор од Листата на членови и со Одлука број 20-1998/8 од 06.05.2016 година, Директорот на ЈРП МРТ беше формирана Комисијата за избор по конкурс која ќе учествува во постапка за одлучување по првиот квартален конкурс од 2016 година, објавен во месец декември 2015 година.

Комисијата во состав: Благоја Здравковски (претседател), Методија Автовски, Никола Фириев, Весна Малјановска, Цане Петров, Лилјана Автовска и Панче Илиев-членови, по преслушувањето на композициите и разгледувањето на пријавите со потребните документи до Директорот на ЈРП МРТ достави Извештај 20-1998/10 од 18.05.2016 година со предлог и мислење за ОДБИЕНИ композиции на конкурсот за првиот квартал во 2016 година.

Согласно Извештајот број 20-1998/10 од 18.05.2016 година и врз основа на  Законот за поддршка на домашната музичка продукција, Директорот на ЈРП МРТ Скопје, а согласно член 20 од Законот, одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

 

 

     Јавно радиодифузно претпријатие

                                                                      МАКЕДОНСКА РАДИОТЕЛЕВИЗИЈА Скопје