ПРЕДЛОГ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ЈРП МРТ ЗА 2017 ГОДИНА

06.09.2016 15:45

Предлог- финансискиот план за ЈРП Македонска Радио Телевизија може да го преземете на следниот ЛИНК

Контакт за евентуални сугестии и забелешки: 
 
 
тел: 02 5119-860