Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

19.09.2016 16:11

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 23.09.2016 година, со почеток во 16.00 часот.