Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

05.10.2016 11:39

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 14.10.2016 година, со почеток во 16.00 ч.