Стручен испит за физичко обезбедување

23.11.2016 15:30

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 02.12.2016 година, со почеток во 16.00 часот.