Стручен испит за физичко обезбедување

22.12.2016 13:30

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 29.12.2016 година, со почеток во 16.00 ч.