Поедноставно до градежни дозволи

Електронски градежни дозволи

01.11.2013 15:10

Нема повеке ниту папирологија , ниту шалтери

Сите  административни постапки  за градење објекти    се одвиваат електронски. Барањата  се поднесуваат преку информациксиот систем – е одобрение. Наместо за месец и пол  за  дваесет и пет дена граганите и фирмите треба да добијат одговор или документ . Преку ес ем ес порака се следи до каде е процедурата и кога ке финализира .
 
Миле Јанакиески – Министер за транспорт и врски 
 
И жалбените постапки ке одат електронски. Оние што не знаат да ракуваат, во нивно име ке може фирма или друго лице да аплицира  .Административците се обучени ,системот едноставен , општините се подготвени , аномалиите отсранети .
 
 Коце Трајановски – претседател на ЗЕЛС 
 
Ќе се подигне  квалитетот , ке се скастрат трошоците и времето , се поедноставуваат постапките за услугите за кои се чекаше со часови пред шалтерите , со месеци за докумемнтите . 
 
Сузана Фиданска Стоевска