Стручен испит за физичко обезбедување

23.01.2017 16:28

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 27.01.2017 година, со почеток во 16.00 ч.