Полагање стручен испит за техничко и физичко обезбедување

14.02.2017 10:19

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за:

- Техничко обезбедување, кое ќе се одржи на 23.02.2017 година, со почеток во 16.00 ч.

- Физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 24.02.2017 година, со почеток во 16.00 ч.