ЕТИЧКИ КОДЕКС НА МРТ

08.03.2017 11:56

Етичкиот кодекс за новинарите, креативните кадри и сите вработени во МРТ може да го преземете на следниот линк: