Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

10.03.2017 12:14

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 17.03.2017 година, со почеток во 16.00 ч.