Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување

15.06.2017 13:53

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 23.06.2017 година, со почеток во 16.00 ч.