Полагање стручен испит за техничко обезбедување

08.08.2017 12:22

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за техничко обезбедување, кое ќе се одржи на 10.08.2017 година, со почеток во 16.00 ч.