Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување

30.10.2017 16:35
Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 03.11.2017 година, со почеток во 16.00 ч.