Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување

27.11.2017 14:04

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 01.12.2017 година, со почеток во 16.00 ч.