Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување

05.12.2017 15:44

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 21.12.2017 година, со почеток во 16.00 ч.