Советот на јавните обвинители ќе избира нови јавни обвинители

06.12.2017 10:29

Членовите на Советот ќе избираат јавни обвинители по Огласот објавен во Службен весник...

Советот на јавните обвинители на Република Македонија денеска ќе одржи седница на која треба да бида избрани нови јавни обвинители.

Членовите на Советот ќе избираат јавни обвинители по Огласот објавен во Службен весник на Република Македонија од 22-ти јуни 2017 година.