Финансиски план за изменување на Годишниот финансиски план на ЈРП МРТ за 2017 година со пренамена на средства

05.12.2017 10:03

Финансискиот план може да го преземете на следниот линк: