Годишен план за јавни набавки на ЈРП МРТ за 2018 година

28.12.2017 14:06

Годишниот план за јавни набавки може да го преземете на следниот линк: