Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување

17.01.2018 16:09

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за Физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 26.01.2018 година, со почеток во 16.00 ч.