Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување

07.02.2018 11:12

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 16.02.2018 година, со почеток во 16.00 ч.