ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР

Годишните сметки ќе се примаат и во сабота

19.02.2018 13:16

Во понеделник, вторник и среда, Централниот регистар ќе работи продолжено до 21 часот, освен во регионалните канцеларии во Македонски Брод, Виница, Берово и Делчево, каде работното време ќе биде 16 часот.

Централниот регистар соопшти дека и во сабота на 24-ти февруари од 8 до 16 часот ќе врши прием на годишни сметки и финансиски извештаи за 2017-та година во сите градови, освен во Кратово, Крушево и Демир Хисар.

Во понеделник, вторник и среда, Централниот регистар ќе работи продолжено до 21 часот, освен во регионалните канцеларии во Македонски Брод, Виница, Берово и Делчево, каде работното време ќе биде 16 часот.

Микро и малите субјекти кои нема да достават годишна сметка во хартиена форма во законскиот рок, ќе имаат можност годишната сметка, согласно Законот за трговски друштва да ја поднесат во електронска форма до 15-ти март годинава, соопшти Централниот регистар.