ПРАВИЛА ЗА МЕДИУМСКО ПОКРИВАЊЕ НА РЕФЕРЕНДУМ 2018

07.09.2018 11:50

Сите забелешки во врска со Правилникот за медиумски покривање на Референдум 2018, испратете ги на следната адреса: [email protected]

Правилата за медиумско покривање на Референдум 2018 може да ги преземете на следниот линк: