Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

11.09.2018 17:32

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на 21.09.2018 година, со почеток во 16.00 ч.