Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

19.09.2018 16:18
 
Комората на РМ за приватно обезбедување организира:
 
Полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на 28.09.2018 година, со почеток во 16.00 ч.