Eкономски факултет прослави 63 години постоење

14.11.2013 14:13

20 116 студенти за овие 63 години призлегоа од економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методиј .Денеска оваа реномирана научна установи  промовираше 160  дипломирани студенти за академската 2012/2013 година  .  Деканот Љубомир Дракулевски истакна дека  Економскиот факултет учи според современи и иновирани  студиски програми , со стручен и и докажан наставен кадар. Министерот Спиро Ристовски ги увери дипломците дека Владата и во наредните години безрезерво ќе им ја дава својата подршка . 

20 116 студенти за овие 63 години призлегоа од економскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методиј .Денеска оваа реномирана научна установи  промовираше 160  дипломирани студенти за академската 2012/2013 година  .  Деканот Љубомир Дракулевски истакна дека  Економскиот факултет учи според современи и иновирани  студиски програми , со стручен и и докажан наставен кадар. Министерот Спиро Ристовски ги увери дипломците дека Владата и во наредните години безрезерво ќе им ја дава својата подршка .