Со фискални до стан и автомобил

17.11.2013 20:51

Со наградна игра Министерството за финансии во соработка со Државната лотарија

Со  наградна  игра  Министерството  за  финансии  во  соработка  со  Државната  лотарија  ќе  ја  подобрува  фискалната  дисциплина .Првото  коло е  на  30  декември . Во  текот  на  годината  девет  извлекувања  со  фонд  на  добивки од  25-30 .000 евра  Во секое  извлекување   автомобил , а  во  финалното највредните  награди. Условот  за  учество  во  лотаријата  -Фискална  в  рака  награда  без  мака -  со  собрани  20  фискални  сметка  без  ограничен  минимум  на  нивната  вредност .

-Извлекување на  награда  за  еден стан, дуќан , а  за секое  коло  пак  ќе  има  извлекување на  награда  за  еден  автомобил и соодветни  вредносни  ваучери,коишто   ќе можат  да  се  заменат  за  лап-топ ,велосипед,смарт - телефони плејстејшн, ЛЦД –телевизор и  други  уреди ,изјави министерот Ставрески

Со  втората  мерка, според  првиот  финансиер  Ставревски,   ќе  се  подига  свеста  кај  граѓаните,  за  да  се  намали  нелојалната  конкуренција . Измените  предвидуваат контроли  на  УЈП   до  15  метри  од  објектите .  Доколку купувачот  нема  фискална  сметка,  ризикува  да  биде  казнет.

 Со последната од најавените  измени  - јавно  ќе  се  објавуваат имињата на   граѓаните коишто во  рок  од  90   дена  нема  да  ги  платат  јавните  давачки  коишто  се  поголеми  од  120 .000  , а  за  правните  лица  сумата  изнесува  300 .000 денари. 

 -  15  дена претходно секој од  должниците којшто  неплатил подолго  од  90 дена ќе  добие опомена од УЈП и  шанса доколку плати, да  не  биде објавен на  листата на должници,изјави Ставрески

 Законските  измени ќе  бидат  направени  до  крајот  на  годината . Мотивот  за  новите  мерки  ,појасни  Ставрески  , се  последните  проверки   на  УЈП  коишто  покажале висок  процент   на  неправилности   во  сите  региони  во  земјата.

 

Виолета  Димовска