Македонките меѓу најпривлечните жени во светот

10.04.2014 11:45

Истражувањето кое го спроведе интернет страницата targetmap.com, покажа дека жените од Македонија се меѓу најпривлечните во светот.
Тој портал сите припадничи на понежниот пол ги подели на „многу привлечни“, „привлечни“, „нормално привлечни“, „помалку привлечни“ и „непривлечни“, а жените од Босна и Херцеговина се споредени во втора категорија.
 
Тоа место Македонките го делата со дамите од Босна и Херцеговина, Србија и Албанија, но не и жените од Словенија, Хрватска и Црна Гора, кои во ова истражување се вброени во пониска категорија.
 
Истражувањето кое го спроведе интернет страницата targetmap.com, покажа дека жените од Македонија се меѓу најпривлечните во светот.
Тој портал сите припадничи на понежниот пол ги подели на „многу привлечни“, „привлечни“, „нормално привлечни“, „помалку привлечни“ и „непривлечни“, а жените од Босна и Херцеговина се споредени во втора категорија.
 
Тоа место Македонките го делата со дамите од Босна и Херцеговина, Србија и Албанија, но не и жените од Словенија, Хрватска и Црна Гора, кои во ова истражување се вброени во пониска категорија.
 
Инаку, најубави според ова истражување, се жените од балтичките земји- Естонија и Летонија, а потоа од Колумбија и Аргентина.
 
Во категориите на непривлечни жени се наоѓаат Ирачанките и Авганистанките и припадничките од понежниот пол од неколку африкански земји. 
 
Жените од САД, како поголем број западни држави, вброени се во категоријата „помалку привлечни“.
 
Многу привлечни - Естонија, Летонија, Колумбија, Аргентина
 
Привлечни жени - БиХ, Србија, Македонија, Албанија
 
Нормално привлечни - Словенија, Хрватска, Црна Гора
 
Помалку привлечни - САД, Германија, Австралија
 
Непривлечни - Ирак, Авганистан