Заштита на археолошките локалитети

22.11.2013 14:23

Како да се заштитат археолошките локалитети како Стоби, Плаошник и  Аквадукт  од климатските промени кои се повеќе влијаат врз нивниот изглед ,  беше тема на промоцијата од извештајот на германскиот институт за археологија на тема “Влијание на климатските промени врз заштитата на културното наследство“.

Александра Перевска 

Како да се заштитат археолошките локалитети како Стоби, Плаошник и  Аквадукт  од климатските промени кои се повеќе влијаат врз нивниот изглед ,  беше тема на промоцијата од извештајот на германскиот институт за археологија на тема “Влијание на климатските промени врз заштитата на културното наследство“.

Александра Перевска